GRUPE POTROŠAČA U EU PODSTIČU UVOĐENJE ELEKTRIČNIH TOPLOTNIH PUMPI

17
Električne toplotne pumpe su najbolje i najekonomičnije rešenje za individualno grejanje, navodi se u studiji koju je u objavila Evropska organizacija potrošača (BEUC). Studija ističe da je cena toplotnih pumpi i dalje visoka za prosečno domaćinstvo, što većinu pojedinaca odvraća od daljeg razmatranja ovog rešenja.

Prema studiji, električna toplotna pumpa je najpogodnija za postizanje ekoloških ciljeva jer je „najpristupačnija opcija za potrošače koji žele da dekarbonizuju svoje grejanje“.

Naravno, to je samo u slučaju da dobiju sredstva koja će im pomoći da kupe opremu.

Studija se bavila procenom troškova između 2025. i 2040. godine. Poređeni su troškovi za grejanje električnim toplotnim pumpama, hibridnim električno-vodoničnim toplotnim pumpama i kotlovima na vodonik. U Poljskoj, na primer, trošak iznosi od 3.000 do 6.000 evra, dok u Češkoj između 2.500 i 5.000 evra.

Procene uzimaju u obzir troškove opreme i „troškove proizvodnje energije, električne mreže i odgovarajuće nadogradnje, troškove izolacije stambenih objekata i troškove kupovine i ugradnje opreme“.

Druga studija, koju je 2020. objavila francuska kancelarija za obnovljive izvore energije, navodi da toplotne pumpe u proseku koštaju između 3.670 i 11.210 evra, bez instalacije, što je visoka cena za prosečno domaćinstvo.

Visoki troškovi su verovatno uticali na to da sektor individualnih geotermalnih toplotnih pumpi u Francuskoj beleži najznačajniji jednogodišnji pad od 13,5% od 2016. godine.

„Oprema je relativno skupa za kupovinu u poređenju sa alternativnim rešenjima (naročito aerotermalnim toplotnim pumpama), što veliku većinu pojedinaca odvraća od daljeg razmatranja ovih rešenja. Štaviše, ova tehnologija je i dalje veoma slabo poznata široj javnosti“, navodi se u studiji.

Aerotermalne toplotne pumpe su prošle bolje, sa povećanjem prodaje od 10,4%, verovatno zbog nešto niže cene.

Deo troškova u Francuskoj se može finansirati određenim programima kao što su MaPrimeRenov ili ekološki zajam sa nultom stopom, međutim postoji zabrinutost da neki građani možda nisu svesni njihovog postojanja.

U svojoj studiji, evropska udruženja potrošača podstiču nacionalne vlade i lokalne vlasti da pruže finansijsku pomoć domaćinstvima kako bi im pomogli da kupe pumpe.

Oni takođe pozivaju Evropsku komisiju da „daje prioritet postavljanju individualnih električnih toplotnih pumpi u urbanim sredinama“. Zbog toga „sledeći gasni paket ne bi trebalo da postavlja cilj mešanja vodonika u postojeće gasne mreže“, dodaju oni.

E2 portal   (Euractiv)