HOLANDSKI ISTRAŽIVAČI RAZVILI METODU ZA ODVAJANJE PLASTIKE OD EE OTPADA

Od automobilskih delova do potrošačke elektronike i medicinskih uređaja, elektronika se sve više integriše sa plastikom kako bi sa proizvodom formirala besprekornu celinu. Iako ovo rezultira lakšim i isplativijim proizvodima, ova integracija otežava recikliranje i popravku proizvoda i kosi se sa principima cirkularne ekonomije.

Istraživači širom sveta pokušavaju da pronađu rešenja za ovaj problem, a Holandski institut za tehnološka istraživanja TNO je razvio novu metodu koja omogućava da se štampana elektronika ukloni sa nosača na kraju životnog veka proizvoda, čime se omogućava recikliranje i popravka. Prema istraživačima, ova inovacija doprinosi budućoj efikasnosti i uštedi troškova uz istovremeno smanjenje emisije CO2 i EE otpada. Rezultati istraživanja su nedavno objavljeni u časopisu Journal of Cleaner Production.

Pošto štampana elektronika može da se neprimetno integriše u skoro svaki proizvod, kompanije se sve više okreću njima. Štampana elektronika je lakša, a proizvodnja je takođe lakša i brža. Primene uključuju nosive medicinske senzore, kontrolne table automobila i aviona, industrijske mašine, mašine za pranje veša i mašine za kafu. Procenjuje se da će tržište ove tehnologije porasti sa oko 175 miliona dolara na više od tri milijarde dolara između 2022. i 2032. godine.

E2 portal