INDIJA TREĆA U SVETU PO PROIZVODNJI SOLARNE ENERGIJE

Indija se popela na treće mesto na svetskoj rang listi proizvodnje solarne energije, odmah iza Kine na prvom i SAD-a na drugom mestu.

Rast proizvodnje solarne energije u Indiji 2023. godine činio je čak 5,9% globalnog rasta solarnih kapaciteta, stoji u najnovijem globalnom pregledu električne energije za 80 zemalja koju je objavio analitički centar Ember.

Kada je reč o novim energetskim kapacitetima u Indiji u ovoj godini, Institut za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu (IEEFA) objavio je izveštaj za prvi kvartal 2024. godine.

Prema izveštaju POWERup, Indija je dopunila svoj energetski miks sa rekordnih 13.669 megavata u periodu od januara do marta ove godine, a obnovljivi izvori energije činili su čak 71,5% svih novih kapaciteta.

Među obnovljivim izvorima energije dominirale su solarne elektrane sa 62,1% novih energetskih kapaciteta, odnosno 8495 MW.

Energija vetra činila je 8,4% dodatih kapaciteta u prvom kvartalu 2024. godine, a zemlja je proširila i svoje nuklearne kapacitete za 700 MW.

Ulaganja u obnovljive izvore energije opala su za 58,9% u odnosu na prvi kvartal 2023. godine, ali indijska Vlada najavljuje da će sektor OIE privući investicije u vrednosti od oko 16,5 mlrd USD.

Indija namerava da svake godine doda novih 40,7 GW obnovljive i nuklearne energije kako bi do 2030. godine ostvarila 500 GW nefosilnih kapaciteta.

Zemlja se još uvek u velikoj meri oslanja na fosilna goriva rangirajući se kao treći najveći svetski emiter gasova staklene bašte poreklom iz energetskog sektora.

Iako su i kapaciteti uglja zabeležili porast i u prvom kvartalu 2024. godine, ukupan udeo uglja u energetskom miksu Indije po prvi put je pao ispod 50 %. Vlada Indije namerava da održi ovaj trend kako i u 2030. godini proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva ne bi prelazila 50%.

E2 portal (Energetski portal)