ITALIJA OD 2025.GODINE BEZ ELEKTRANA NA UGALJ

Italija planira da do 2025. godine postepeno ugasi termoelektrane na ugalj, pridružujući se tako trendu smanjivanja korišćenja uglja u zemljama Evropske unije.
Novom energetskom strategijom gotovo trećina ukupne potrošnje energije biće podmirena iz obnovljivih izvora, kao i veći broj vozila na alternativna goriva.
Odluka vlade da potpuno prestane da koristi ugalj za proizvodnju električne energije usledila je nakon sličnih planova Portugala, Holandije i Velike Britanije.
Najveća italijanska energetska kompanija Enel već je najavila kako neće više ulagati u nove elektrane na ugalj.
Prema podacima Međunarodne agencije za energiju iz 2016, u Italiji se 15% električne energije dobija iz uglja, 42% iz gasa, a 39% iz obnovljivih izvora.
Cilj Italije je da do 2030. poveća udeo obnovljivih izvora u proizvodnji električne enegije na 48-50%, u proizvodnji toplotne energije na 28-30%, sa 19% 2015. godine, i u transportu na 17-19%, sa 6,4% pre dve godine.