IZGRADNJA „ZELENIH“ STANICA DUŽ AUTO-PUTEVA U SRBIJI

Kompanije ITECH Corp i Elcom BGD biće finansijeri gradnje 16 zelenih stanica na domaćim autoputevima, objavilo je JP Putevi Srbije.

Kako navode u obrazloženju odluke, ponuda ove grupe ponuđača, ocenjena je kao najpovoljnija. Nije, međutim navedena vrednost ponude, kao ni koje kompanije su još bile zainteresovane za ovaj posao.

Procenjena vrednost investicije koja je navedena u javnom pozivu je oko 768 miliona dinara.

Inače, predmet javnog poziva, koji su Putevi raspisali u oktobru prošle godine, je izbor finansijera u cilju realizacije projekta „zelene stanice“, koji podrazumeva finansiranje izrade idejnog projekta i finansiranje izgradnje pratećih sadržaja puta na postojećim odmorištima i parkiralištima za potrebe korisnika, najmanje pet elektro-punjača sa minimalnom snagom 150kW po punjaču, sa minimalno dva priključka za istovremeno punjenje, restorana, servisa, prodavnica i drugih objekata za pružanje usluga, bruto razvijene građevinske površine objekta do 100 m², na državnim putevima IA reda u Srbiji.

Biće moguće da se postavi najmanje 80, a najviše do 320 punjača za električne automobile, sa najmanje dva prikljčka za punjenje na svakom punjaču i sa minimalnom snagom 150kW.

Procenjena vrednost investicije kompanije koja pobedi na tenderu oko 768 miliona dinara, a nakon izgradnje svih sadržaja stručna komisija koju će formirati JP Putevi Srbije će na osnovu izvedenih radova utvrditi stvarnu vrednost projekta.

Investitor, odnosno država, obavezala se da će omogućiti finansijeru korišćenje i eksploataciju izgrađenih sadržaja na period od 15 godina sa mogućnošću produžetka roka, uz naknadu koju će finansijer plaćati.

Lokacije „zelenih stanica“

Buduće „zelene stanice biće izgrađene na 16 lokacija i to na autoputu Beograd-Subotica, u smeru ka Subotici na odmorištima Lovćenac i Bikovo, dok će se u smeru ka Beogradu nalaziti na lokaciji bivše naplatne stanice Sirig i na odmorištu Kovilj.

Na autoputu Beograd-Niš gradiće se kod odmorišta Šepšin u oba smera, dok će se u smeru ka Nišu dodatno nalaziti na odmorišu Bobovište, a u smeru ka Beogradu na odmorištu Markovac.

„Zelene stanice“ na autoputu Niš-Preševo biće na odmorišu Prevalac u smeru ka Preševu i odmorištu Čokot u smeru ka Beogradu.

U smeru ka Šidu, na autoputu iz Beograda nalaziće se na odmorištu Buđanovci, dok če se u suprotnom smeru graditi na odmorištu Martinci Jug.

Na autoputu Miloš Veliki buduće zelene stanice nalaziće se na odmorištima Takovo u oba smera, dok će se na autoputu Niš-Dimitrovgrad gradnja predviđena na odmorištima Sinjac, takođe u oba smera.

E2 portal