PLANIRANA GRADNJA SOLARNE ELEKTRANE U BAČKOJ TOPOLI

Investitor, kompanija B2 Energia doo Kikinda planira da u Bačkoj Topoli izgradi solarnu elektranu Solar North, snage do 9,999 kW, vidi se iz Elaborata za rani javni uvid plana detaljne regulacije, koji je lokalna samouprava Bačke Topole stavila na rani javni uvid.

Okvirnom granicom plana obuhvaćeno je područje površine oko 36,3 ha na kome se nalazi poljoprivredno zemljište.

– Priključenje solarne elektrane na elektroenergetski sistem zavisi od uslova nadležnog elektrodistributivnog preduzeća (o čemu je podnet poseban zahtev i očekuje se odgovor)- navodi se u dokumentu.

Obrađivač plana je preduzeće Arhiplan iz Aranđelovca, a rani javni uvid trajaće do 27. marta.

E2 portal (eKapija)