JESTIVE BILJKE APSORBUJU MIKROPLASTIKU IZ AUTOMOBILSKIH GUMA

Mikroplastika koju automobilske gume ispuštaju u životnu sredinu može se nakupljati u salati i ostalim jestivim biljkama, pokazala je laboratorijska studija, čiji autori skreću pažnju na jednu od pretnji koju za životnu sredinu predstavlja zagađenje koje stvara sektor saobraćaja.

To je više nego opravdan razlog da se odgovorni iz automobilske industrije podstaknu na ekološki prihvatljiviji pristup u izradi automobilskih guma, kaže Tilo Hofman iz Centra za mikrobiologiju i nauku o ekosistemima Univerziteta u Beču.

Istraživači su otkrili da u laboratorijskim uslovima korenje salate apsorbuje aditive sadržane u gumama.

I iako rezultati laboratorijske studije nisu bili odmah primenjivi na uslove na terenu, ukazali su na potencijalno veliki problem koji se javlja zbog trošenja guma i njihovog uticaja na životnu sredinu, objavili su austrijski naučnici u časopisu Environmental Science & Technology.

„Polovina mikroplastike u svetu stvara se zbog abrazije automobilskih guma“, upozorio je Hofman.

Problem je u tome što mikroplastika, koja se emituje u okolinu pri trenju automobilskih guma o tlo, može da sadrži otrovne hemikalije.

Aditivi, koje u gume dodaju njihovi proizvođači da bi im zagarantovali određena svojstva, poput bolje izdržljivosti, u određenom trenutku se slivaju u postrojenja za pročišćenje otpadnih voda. To se, na primer, događa kad pada kiša.

A te otpadne vode se potom često koriste u poljima kao đubrivo, objasnio je Hofman. Ovakva upotreba đubriva je uobičajena praksa u nekim delovima Evrope, Bliskog istoka i Severne Amerike.

Švajcarska je već zabranila đubrenje kanalizacijskim muljem, kazao je Hofman.

Dodaje da mikroplastika za abraziju guma s puteva može da dospe do poljoprivrednih zemljišta zahvaljujući i vetru.

U sklopu studije istraživači su ispitali šest materija.

Hofman tvrdi da se jedan od aditiva, nazvan 6PPD, smatra razlogom uginuća gotovo svih lososa u određenim delovima reka na severozapadnoj obali SAD.

Veruje se da se u ovom slučaju mikroplastika iz automobilskih guma sliva u obližnje otpadne vode kada pada kiša.

Još uvek nije utvrđeno u kolikoj su meri materije ispitane u studiji toksične za ljude i ostale žive organizme, zbog čega austrijski naučnici planiraju da sprovedu dodatne analize.

E2 portal (Hina)