KAKO DA ODABERETE PRAVI SOLARNI SISTEM

212

Pored doprinosa ekologiji u vidu smanjenja zagađenja životne sredine, solarni sistemi na krovovima objekata doprinose značajnim uštedama kroz upotrebu električne i toplotne energije. Kako za eKapiju kaže Nikola Šakan iz kompanije Telefon inženjering iz Zemuna, zainteresovanost fizičkih lica i privrede za solarnu energiju je iznenađujuće velika:

– Ljudi se sve više osvešćuju i uviđaju lične i opšte koristi od proizvodnje solarne energije, pa je, samim tim, tražnja za solarnim sistemima i elektranama u konstantnom porastu. U početnim fazama razvoja tržišta solarne energije, ona se uglavnom koristila za podmirivanje potrošnje osnovnih uređaja (rasveta, tv, telefon, frižider) i to u uslovima kada nema mogućnosti priključenja na elektromrežu npr. u vikendicama, dok je u sadašnjosti primena solarne energije gotovo neograničena.

Off-grid i on-grid solarni sistemi

Kompanija u ponudi ima off-grid i on-grid solarne sisteme. Prvi pronalaze primenu u objektima koji su udaljeni od elektrodistributivne mreže, kao što su vikendice, salaši, čamci i slično, dok se drugi koriste u komercijalne svrhe u cilju proizvodnje i prodaje električne energije.

Kako kaže Šakan, u početnim godinama poslovanja kompanije dominirala je tražnja za off-grid solarnim sistemima, budući da je ova oblast još bila nepoznanica u Srbiji i ljudi su se više iz nužde, usled nedostupnosti elektromreže, odlučivali za ovu opciju. Dodaje da je od tada došlo do značajnog tehničkog napretka i pada cena opreme i uređaja.

– Ljudi se mnogo lakše odlučuju na investiciju u solare prvenstveno radi ostvarivanja uštede, ne samo za privredne objekte, već i za domaćinstva i za druge namene. Konkretno, na samom početku su solarni paneli bili jačine oko 200W i koštali oko 1.000 EUR, dok se sada koriste Halfcut monokristalni solarni paneli snage i do 600W, mnogo veće efikasnosti i značajno pristupačnijih cena – navodi sagovornik eKapije.

Kod on-grid sistema, odgovarajući solarni sistem se definiše na osnovu klijentove dosadašnje potrošnje električne energije i koji procenat potrošnje želi da reši uzimajuću u obzir raspoloživi budžet.

– Na osnovu dosadašnjeg iskustva, kod on-grid sistema, klijenti su se obično opredeljivali za sisteme čija proizvodnja ne prelazi postojeću potrošnju. Na ovaj način se kompletno proizvedena energija distribuira prema potrošačima – objašnjava Šakan.

Dodaje da je kod off-grid sistema slična priča, s tim što može da bude reč o nepostojanju priključka na elektromrežu ili o planiranom potpunom isključenju sa nje.

– Ovde je neophodno obratiti pažnju na zimski period koji karakteriše smanjen intenzitet sunčevog zračenja, pa je i proizvodnja električne energije manja. Za zimski period neophodno je obezbediti dodatni izvor električne energije u vidu agregata ili vetrogeneratora – ističe.

Izgradnja po sistemu “ključ u ruke”

Projektovanje i izgradnju solarnih elektrana u ovoj kompaniji obavlja se po sistemu “ključ u ruke”. To podrazumeva da zainteresovana stranka iznese svoje činjenično stanje i zahteve, a da tim Telefon inženjeringa izradi odgovarajući projekat.

– Potrebno je da klijent navede svoju dosadašnju potrošnju, koje sve potrošače želi da “reši” putem solara, da li se radi o intenzivnoj svakodnevnoj ili sezonskoj potrošnji, kao i budžet koji je spreman da izdvoji. Bitno je razgraničiti da li se radi o on-grid sistemima koji se instaliraju za domaćinstva ili privredne objekte prvenstveno radi ostvarivanja ušteda, ili se radi o off-grid sistemima koji se mogu primeniti na vikendicama, brodovima, kod ulične rasvete, za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, a takođe i u privredi i domaćinstvima – pojašnjava Šakan, napominjući da se
sve odvija uz konstantnu komunikaciju sa klijentom i njegovu punu saglasnost.

Dodaje da izrada sistema po principu “ključ u ruke” podrazumeva kompletan posao od dimenzionisanja sistema do povezivanja i puštanja u rad.

Tehnički uslovi za postavljanje solarnih sistema i očekivana ušteda

Kada je reč o tehničkim preduslovima za postavljanje solarnih sistema, sagovornik našeg portala kaže da je bitno da postoji odgovarajuća površina krova ili zemljišta koja će biti dovoljna za instalaciju solarnog sistema određene veličine. Takođe je bitno da krov može izdržati težinu instalacije i da ne postoje nikakve fizičke prepreke koje će stvarati senku na solarnim panelima.

– Budući da se nalazimo na severnoj hemisferi, solarni paneli maksimum proizvodnje dostižu orijentacijom ka jugu, a takođe su prihvatljive i ostale pozicije od istoka do zapada, dok se sever izbegava. U situacijama kada su paneli okrenuti prema istoku, odnosno zapadu, proizvodnja će biti smanjena za oko 10% u odnosu na to kada su postavljeni prema jugu – kaže Šakan.

Kada se govori o očekivanim uštedama mora se imati u vidu da li je solarni sistem dimenzionisan da podmiri celokupnu potrošnju električne energije ili njen deo, napominje Nikola Šakan:

– Konkretno, solarna elektrana snage 5-10kW može pokriti godišnju potrošnju prosečnog domaćinstva u Srbiji. Vrlo bitan faktor predstavlja i intenzitet sunčeve svetlosti od koje zavisi i količina proizvedene energije kojom će se podmirivati potrošnja uređaja. Srbija ima jako dobre predispozicije za postavljanje solarnih sistema, s obzirom na to da je intenzitet sunčevog zračenja više od 1.300kWh po m2 godišnje.

E2 portal   (eKapija)