PRVI ENERGETSKI NEZAVISTAN GRAD

Mali grad u Austriji, Gising, koji nije imao značajne industrijske ili trgovinske aktivnosti, postao je poznat zahvaljujući lokalnim obnovljivim izvorima. Gising je postao model za primenu biomase i prvi austrijski ekološki nezavistan grad.

Ima oko 4000 stanovnika, nalazi se u istočnoj Austriji. Bio je siromašan grad, a troškovi energije su bili izuzetno visoki. Gradske vlasti su shvatile da ako žele da budu energetski nezavisni, prvi korak je smanjenje potrošnje energije.

1990.godine su sproveli program energetske efikasnosti, rekonstruisali sve javne zgrade novom izolacijom i zamenili ulične svetiljke energetski efikasnim, smanjili potrošnju energije u zgradama za 50%.

Uz znatno poboljšanu efikasnost, grad je usvojio politiku koja poziva na potpunu eliminaciju korišćenja fosilnih goriva u svim javnim zgradama, u pokušaju da zadrže što više novca u lokalnoj ekonomiji.

U Gisingu nema mnogo vetra, ali je grad bogat biomasom – okružen je sa 133 hektara šume. Lokalno stanovništvo, shvativši da se drvo razgrađuje i ne koristi, počinje da vodi postrojenje za daljinsko grejanje za šest domova. Sa uspehom tog projekta, izgrađeni su mali sistemi daljinskog grejanja. 1996.godine sistem grejanja je proširen na ceo grad i takođe je proizveo i električnu energiju, sve iz obnovljivih sirovina, prikupljenih u krugu od 5 km.

Zatim 2001.godine, grad je uz pomoć savezne vlade instalirao postrojenje za gasifikaciju na bazi biomase. Ovo je bila prva elektrana ove vrste na svetu. Biljka koristi paru za odvajanje ugljenika i vodonika, a zatim rekombinuje molekule da napravi oblik prirodnog gasa koje snabdeva gradsku elektranu. Proizvodi u proseku 2 megavata električne energije i 4,5 megavata toplote, što je više nego dovoljno za potrebe grada, dok troši samo jednu trećinu biomase koja raste svake godine. Grad takođe prerađuje biljnu repicu u biodizel.

Njujork Tajms je 2007.godine objavio da je grad Gising prvi grad u Evropskoj Uniji koji je smanjio emisiju ugljenika za više od 90%. Godinu dana kasnije, izgradili su istraživački institut sa fokusom na termičku i biološku gasifikaciju i proizvodnju goriva druge generacije. Iste godine, počeli su da proizvode i solarne kolektore.

Mali grad je postao proizvođač neto energije – generiše više energije iz obnovljivih izvora, nego što je koristi. Postoji više od 30 elektrana koje koriste obnovljive izvore u krugu od 10 km. Grad ima 60 novih kompanija, 1500 novih radnih mesta, godišnji prihod od 17 miliona dolara od prodaje energije, a sve je to posledica rasta sektora obnovljivih izvora energije. I ostali gradovi u Austriji su počeli da prate Gising. Više od 15 regiona u Austriji je sada energetski nezavisno u pogledu električne energije, grejanja i transporta.

E2 portal