KAKO DA VAŠA KUĆA POSTANE ODRŽIVIJA

Efikasan dom vam omogućava da uštedite energiju, a neke od metoda koje doprinose kvalitetnijem načinu života su izolacija fasade, prozori koji ne gube toplotu i kontrola potrošnje vode. Pogledajte kako možete da učinite da vaš dom bude ekološki prihvatljiviji.

Energetska efikasnost podrazumeva mnogo više od onog izraza „korišćenje manje energije“. Uključuje maksimalno korišćenje svih benefita koji su vam na raspolaganju uz izbegavanje stvaranja otpada. Na primer, kada smanjite emisije gasova staklene bašte koje izazivaju klimatske promene, vaš efikasan dom pomaže u borbi protiv globalnog zagrevanja.

Ako želite da uštedite energiju, vaši ukućani moraju da promene svakodnevne navike. Treba da gasite svetla uvek kada ne boravite u određenoj prostoriji, i da sprečavate da toplota ili hladnoća izlaze kroz prozore. Ali, ni to nije dovoljno. Da biste zaista bili energetski efikasni, potrebno je da napravite određena tehnička poboljšanja u kući (kućna automatizacija) i da promenite opremu za osvetljenje, grejanje i klimatizaciju.

ŠTA JE EFIKASNA KUĆA?

Efikasan dom je onaj koji smanjuje nepotrebnu potrošnju energije, emisije gasova staklene bašte i potražnju za resursima koji nisu obnovljivi. Istovremeno, obezbeđuje održivije uslove života i štedi značajne sume novca.

Izgradnja efikasnog doma ili renoviranje doma da bi bio efikasniji, podrazumeva odabir toplotnih izolacionih materijala za zidove, plafone, vrata i prozore, i korišćenje obnovljivih izvora energije – kao što su solarni paneli – i sistemi za skladištenje električne energije. Tu su i tehnološka rešenja, poput ugradnje LED sijalica, i pametnih sistema koji optimizuju potrošnju.

Sertifikati energetske efikasnosti pokazuju u kojoj meri zgrade ispunjavaju ove zahteve. U Evropskoj uniji, svaka zemlja ima organizaciju koja određuje nivo efikasnosti (A, B, C, D). U međuvremenu, LEED sertifikat daje globalno priznanje održivim zgradama, uzimajući u obzir podjednako i inovacije, i održive materijale i resurse koji se koriste, kao i upotrebu vode.

VRSTE EFIKASNIH KUĆA

Efikasne kuće imaju različite nazive u zavisnosti od metoda izgradnje. Ovo su neke od njih:

Kuće sa viškom energije – one su u stanju da generišu više električne energije nego što koriste, jer imaju fotonaponske panele, koji pretvaraju sunčevu svetlost u električnu energiju.

Pasivne kuće – koncept pasivne kuće se sastoji od projektovanja prostora, definisanja protoka vazduha i zastakljenih površina, kako bi se odgovarajućom izolacijom stvarale uštede.

Samodovoljne kuće – na maksimalnom nivou efikasnosti, imamo domove koji su sposobni da generišu i skladište sopstvenu energiju, bez potrebe za spoljnom podrškom.

EFIKASNE KUĆE OBIČNO IMAJU SLEDEĆE KARAKTERISTIKE:

Bioklimatski dizajn – bioklimatska arhitektura se koristi za prilagođavanje zgrada njihovoj lokalnoj klimi, obzirom na izloženost suncu, padavinama i vetru.

Pametno korišćenje prostora – na primer, položaj prozora može značajno da štedi energiju i kroz rasvetu i grejanje.

Toplotna izolacija – tajna energetske efikasnosti u kući je izolacija zidova, krovova i prozora, omogućavajući vlasnicima kuće da smanje potrošnju uenergije do 40%.

Pametni sistemi – termostati i pametni sistemi rasvete prate ponašanje potrošača i mogu da obezbede značajne uštede u potrošnji energije.

Uređaji visokih performansi – toplotne pumpe koje održavaju stabilnu temperaturu u kući su daleko efikasnije od konvencionalnih kotlova.

Samopotrošnja – samostalna potrošnja električne energije, instaliranjem solarnih panela, ili malih vetroturbina, može mnogo da smanji ili čak i potpuno eliminiše troškove električne energije.

E2 portal