KLIMATSKI MELEM – SUSRETI POSVEĆENI EKOLOŠKOJ KOMUNIKACIJI

Klimatski melem su osmislili članovi udruženja Zelena tranzicija iz Srbije i Tatavaka iz Hrvatske u sklopu projekta E.u.r.e.k.a. sufinansiranog sredstvima Evropske unije kroz program Erasmus+ KA2. Kreativni deo rada odlikovao je dinamični, ko-kreativni proces s građanima, ekološkim aktivistima, umetnicima i stručnjacima iz raznih polja koja dotiču pitanja sveobuhvatnih promena. Iako su oba udruženja usmerena na ekološka pitanja, u sklopu ovog projekta osmišljena je škola, koja ima akcenat na slušanju i razmeni, na otvaranju tema koje nedostaju i na osnaživanju ljudi koji se već bave klimatskom i ekološkom komunikacijom. Cilj da se zajedno dođe do bolje, sveobuhvatnije, delotvornije ekološke komunikacije i otpornijih i saosećajnijih zajednica.

Klimatski melem je zamišljen kao prostor za zajedničko učenje, kao istraživanje i razmena između svih učesnika i predavača. Program počinje 4.marta.

Pozivamo vas da tokom marta i početkom aprila meseca učestvujete na interdisciplinarnim, regionalnim, onlajn susretima posvećenim ekološkoj komunikaciji.

  • Prijavite se popunjavanjem upitnika ovde.
  • Detaljni program susreta i sve dodatne informacije pogledajte na regionalnoj ekološkoj platformi Plavo i zeleno.

E2 portal (Zelena tranzicija)