KAKO DO ZELENE I EKONOMIČNE KANCELARIJE

Globalno zagrevanje. Kvalitet vode. Zagađenje vazduha. Deponije otpada. Ne baš tipična „uradi“ lista za jedan dan u kancelariji, ali svakog radnog dana, svako od nas donosi stotine odluka koje utiču na ova pitanja. Mnogi od ovih izbora sa sitni – skoro nevidljvi – do nekih koji su veliki i očigledni. Ali podjednako važno po životnu sredinu: odluka da li ćete stari izveštaj baciti u korpu za otpatke ili koristiti drugu neispisanu stranu papira, kao i da li ugraditi energetskoefikasni sistem hlađenja – jesu odluke koje na kraju prave razlike – i dobre i loše.

Možete redukovati potrošnju energije, sačuvati novac i okolinu kupovinom i upotrebom ekološki prijateljskije opreme za kancelariju, kao i malim promenama u kancelarijskim navikama.

A mnogi postavljaju pitanje: Zašto se okrenuti “zelenom“? Pa postoji nekoliko vrlo dobrih razloga za transformisanje sopstvene kancelarije u energetski-efikasno i ekološki prijatno mesto. Navešćemo neke:

• kupovina i korišćenje energetski efikasne opreme vam štedi novac i u mnogome snižava cifru na računu za struju;
• troškovi za kupovinu papira mogu skoro da se prepolove skoro samo dvostranim printanjem strana dokumenata;
• reupotreba ketridža vam omogućuje snižavanje troškova kupovine tonera za štampače a posredno – troškovi i količina otpada se smanjuju, jer se redukuje i upotreba kancelarijskog materijala.

Uvođenjem ovakvih i sličnih navika u poslovanje podižete i osnažujete društveni i timski duh u svom preduzeću jer uvodite radnike u proces koji je okrenut životnoj sredini. Saznanje da su svojim aktivnostima doprineli nečem pozitivnom podiže motivisanost zaposlenih da se ponašaju ekološki odgovorno. S obzirom da je motivisano osoblje – produktivno osoblje, možete očekivati povećanje produktivnosti u kolektivu. A istraživanja potvrđuju da čak vrlo mala povećanja u produktivnosti mogu da dovedu da velikih uticaja na profitabilnost preduzeća.

Jesmo li vas ubedili? Onda možemo da nastavimo sa konkretnim koracima koje možete preduzeti sa ciljem kreiranja ekonomične zelene kancelarije!

Od samog početka primene procesa potrebno je da imate na umu čuvenu „zelenu mantru“ koja obuhvata 3R:
Redukuj: Energija i resursi se konzumiraju za potrebe svega što pravimo, prodajemo, šaljemo i kupujemo. Dakle prvi korak je koristi manje „stvari“ na radnom mestu.
Reupotrebi: Reupotrebljavajte sve što je moguće više puta, jer se i time snižava količina upotrebe resursa.
Recikliraj: Sortiranje otpada će omogućiti lakši i brži proces reciklaže, što će u mnogome uticati na prostor koji otpad zauzima na deponijama.

Ovaj vodič je napravljen da bude jednostavan za upotrebu i primenu. Malim poboljšanjima koje primenjujete svaki dan u svom kancelarijskom poslovanju – kreirajte ekonomičnu i zelenu kancelariju. Fokus vodiča jeste na upotrebu resursa u kancelarijskom poslovanju i tu se kriju najveće promene koje možemo da napravimo. Odakle da počnemo? Recimo:

Poboljšajte energetsku efikasnost!

Najveći potrošači energije u kancelarijskom poslovanju jesu osvetljenje, klima uređaji, rad PC računara, fotokopir aparata i štampača. Drugačijim i efikasnijim njihovim korišćenjem ostvaruje se ušteda na više nivoa. Samo kancelarijska oprema može da koristi 20 % od ukupne energetske potrošnje u kancelariji, a u nekim slučajevima i preko 50%. Evo nekoliko načina da uštedite energiju i učinite vašu kancelariju ekološki prijateljskiju i ekonomičniju:

Personalni kompjuteri i štampači

• Isključite svoj PC sistem kada odlazite na ručak ili kada ga nećete duže koristiti. Tada štedite i od 60 % potrošnje energije.
• Isključite monitore kada ih ne koristite. Oni su najveći potrošači energije, pri čemu koriste 10%ukupne potrošnje energije računara, čak i kad su na stand-by modusu. I skrinsejveri troše energiju!
• Uzmite u obzir korišćenje laptopova umesto desktop računara jer su oni energetski mnogo efikasniji.
• Probajte da redukujete potrošnju „stand by“ režima rada svojih uređaja. Istina je da uređaji u ovom režimu rada pojedinačno ne troše mnogo energije, ali ako uzmete u obzir ukupan broj računara i drugih uređaja koji su upotrebi, ta cifra se drastično uvećava. Isključite iz rada svu opremu koja nije u upotrebi.

“Monitor ostavljen preko noći, troši energije koliko i laserski štampač da odštampa 800 strana!”

• Veliki broj računara poseduje „hibernate“ ili „bookmark“ opciju, što će vam omogućiti da se sačuvaju trenutni fajlovi i operacije na računaru, ali će računar raditi s minimalno potrebnom energijom. Aktivirajte tu opciju ukoliko je vaš računar poseduje.
• Zamenite svoju staru opremu i uređaje modernom, koja je energetski efikasnija. Obično takva ulaganja imaju vrlo brz povraćaj uloženih sredstava. Kupujte aparate s visokom efikasnošću. Aparati energetskog razreda „A” troše i do 45% manje energije u odnosu na iste uređaje energetskog razreda „D”. Takođe, oprema sa oznakom „Energy Star“ je energetski efikasnija i omogućiće vam visoke uštede.

Fotokopir mašine

• Isključite fotokopir aparate tokom noći.
• Pobrinite se da je stand by modus podešen kako treba i da su svi zaposleni upoznati kako da vrše podešavanje nakon upotrebe aparata.
• Fotokopir uključen tokom noći troši energije koliko mu je potrebno da napravi 5 300 kopija. Za svaki sat za koji je aparat isključen, vi smanjujete nastanak 0.5 kg CO2 nedeljno!

Generalno, isključite sve uređaje koji nisu u upotrebi – uključujući i fotokopir aparate. To je bespotrebna potrošnja energije.

Osvetljenje

• Ugasite svetla kada nisu potrebna; možete koristiti i kontrolne senzore kretanja koji isključuju i uključuju svetla automatski.
• Zamenite klasične sijalice energetski štedljivim, s niskim sadržajem žive.
• Praktikujte farbanje zidova svetlim bojama, što će redukovati potrebe za dodatnim osvetljenjem.

Šta još možete da uradite?

• Poboljšajte izolaciju oko vrata i prozora;
• Potrudite se da vaš sistem za ventilaciju i klima-uređaji rade u vrhu svoje efikasnosti. Koristite mogućnosti jednogodišnjeg ugovora održavanja.
• Koristite grejanje za vodu samo onoliko koliko je minimalno neophodno.
• Neka vaše radne prostorije imaju zelenila ─ ono će proizvoditi višak kiseonika i time osvežavati prostor.
• Tamo gde je to moguće, zamenite uređaje koji koriste električnu energiju s gasnim uređajima (bojleri, šporeti, kotlovi za centralno grejanje).

Poboljšajte efikasnost vode!

• Ispitajte kompletno svoje preduzeće ─ da li postoje negde oblasti gde dolazi do nepotrebnih kvarova i curenja vode.
• Ispitajte mogućnosti korišćenja česama i drugih instalacija (kao što su irigacioni sistemi) sa automatskim senzorima za potrošnju vode.
• Podstičite suvo čišćenje.
• Ugradite aeratore kako bi smanjili potrošnju vode.

“Na našoj planeti, 75% ukupne površine je voda ─ a samo 1% je upotrebljiv za pijaću!“

• Uzmite u obzir korišćenje kondenzovane vode iz klima-uređaja. Vodu možete da sakupljate, ili ako imate zelenilo u blizini, crevo kroz koje se voda sprovodi možete iskoristiti za zalivanje.

Kreirajte kancelariju bez papira!

• Nemojte bespotrebno štampati. I-mejl poruke se sasvim lepo čitaju i sa ekrana! Koristite PDF fajlove ili korektorsku opciju u procesorima teksta (npr. Track Changes opcija u MS Wordu) za korekciju teksta.
• Koristite dvostrano ili višestrano (booklet) štampanje kad god je to moguće. Na računarima svojih zaposlenih, podesite da dvostrano štampanje bude default opcija.
• Za nacrte radnih dokumenata koristite drugu, neispisanu stranu papira već namenjenog za otpad. Time vršite uštede i u zalihama svog kancelarijskog materijala.
• Razmislite o korišćenju nekog od softvera koji može da vam uštedi papir i mastilo za štampu. Na primer softver „ecofont“ može da vam uštedi i do 50% mastila koji inače upotrebljavate za štampu! Više o ovom softveru možete pogledati na www.ecofont.com.
• Kreirajte digitalnu arhivu dokumenata.
• Koristite opcije elektronskog poslovanja (e-banking ili on-line poručivanje) kad god je to moguće.
“Papir čini 70% otpada u kancelarijama!”

Reupotrebi, recikliraj i redukuj otpad!

• U svom preduzeću uspostavite pravilnik o reciklaži svakog mogućeg proizvoda i materijala. (Papir. Kutije, katalozi, brošure, magazini, novine, papirne kese… gotovo sve! Plastika. Plastične čaše, boce, kutije za hranu i dr. Metal. Aluminijumske konzerve i folije. Staklo. Flaše, čaše i sl. Elektronski uređaji. Kompjuteri, faks mašine, monitori, štampači, mobilni telefoni, kertridži i sl).

„Jednom reciklirana aluminijumska konzerva, može biti deo nove u roku od 6 nedelja!“

• Reciklirajte upotrebljeni kancelarijski papir, papirne proizvode i karton tako što ćete omogućiti njihovi separaciju od ostalog otpada – postavite posebne kante!
• Ponovno dopunjujte kertridž za štampače i fax mašine.
• Nameštaj u svojoj kancelariji pokušajte da renovirate i osvežite umesto da kupujete novi.
• Reupotrebljavajte koverte.
• Koristite svoje šolje za piće.
• U ketering uslugama, zahtevajte upotrebu pribora za višekratnu upotrebu.
• Ohrabrite zaposlene da svoje užine pakuju u kutije za višekratnu upotrebu.
• Koristite drvene kašićice za kafu umesto plastičnih.

Podstičite odgovornije prevozne navike!

• Promovišite korišćenje javnog prevoza.
• U skladu s tim, prilagodite radno vreme svojih zaposlenih s redom vožnje javnog prevoza. Po potrebi, organizujte grupni prevoz radnika od/do najbliže stanice javnog prevoza.
• Promovišite zajedničku vožnju kolima (u zavisnosti od mesta stanovanja zaposlenih).
• Podstičite video i telekonferencije kako bi smanjili potrebe za putovanjima i avio prevozom.

“Bicikli koriste svega 2% energije koju automobili upotrebe na km po putniku a koštaju svega 3% njihove cene!“

Podstičite odgovorne nabavke

• Kupujte lokalno proizvedene materijale i proizvode. Takođe bitna komponenta u procesu lanca nabavke može biti i transport potreban za dostavu u procesu nabavke.
• Takođe, pokušajte da naručujete putem Interneta. Pojedine kategorije proizvoda ─ kao što su kancelarijski pribor i materijal i nameštaj, IT oprema ─ vrlo lako se mogu naručiti od on-line snabdevača. U tom slučaju, nabavka se realizuje brže i efikasnije, ali i bolje upoznajete lokalno tržište.
• Možete uticati na smanjenu upotrebu ambalaže tako što ćete zahtevati smanjeni omot/pakovanje proizvoda.
• Kupujte na veliko. To će smanjiti potrebe za dodatnim pakovanjima a samim tim i generisani otpad.
• Koristite reciklirane proizvode/proizvode napravljenih od recikliranih materijala, kao što je papir i papirni/kartonski proizvod.
• Razvijte poseban upitnik za dobavljače koji će vam asistirati u realizaciji ekološki odgovornije nabavke Ključna pitanja koja vam pomoći pri odlučivanju u nabavci uključuju:
• Da li nam treba ovaj proizvod?
• Da li možemo da zadovoljimo potrebu na neki drugi način?
• Da li možemo da iznajmimo proizvod umesto da kupujemo?
• Da li nam je potrebna ta količina?

“Svaka tona recikliranog papira čuva 17 stabala drveća!”

• Raspitajte se o ekološkoj politici dobavljača – uključite je u zahtev tendera (ukoliko tako sprovodite nabavku). Najbolji način da utičete na odgovornu nabavku jeste kroz uticaj na lance nabavke.

E2 portal, Maja S.Todorović