KAKO ODABRATI NAJBOLJE MESTO ZA GRADNJU

Održivost nečijeg doma zavisi koliko od lokacije na kojoj se gradi, toliko i od načina na koji se gradi. Ako tražite da kupite zemljište na kom biste izgradili kuću, vodite računa o kriterijumima održivosti, kada upoređujete lokacije zemljišta koje se razgledali.

Ono što je važno, jeste da se potrudite da kupite neko od zemljišta koje zadovoljava bar neke od sledećih kriterijuma:

– Nalazi se blizu vašeg posla ili škole u koju vaša deca idu. Blizu su prodavnice, parkovi, zgrade, usluge i pogodnosti koje vaša porodica može da koristi, blizu je gradski prevoz, a opet, idealno je i za pešačenje. Život na takvoj lokaciji će vam uštedeti gorivo, novac, vreme koje biste izgubili u vožnji, smanjiti nivo stresa, smanjiti gužve u saobraćaju i zagađenje vazduha.

– Već je izgrađena kuća na zemljištu. Najbolje je da odaberete zemljište koje ima već postojeću kuću, koja se može renovirati i ponovo koristiti. Ako je kuća stara i ako je potrebno rušenje, proverite da li možete da reciklirate neke materijale, da ih ponovo upotrebite, ili čak neke da prodate ako su očuvani, a zatim ponovo da izgradite kuću onakvu kakvu vi želite.

– Okruženo je drugim parcelama. Znači da je već priključeno na postojeću infrastrukturu za puteve, vodu, i samim tim su smanjeni troškovi. Ako pak želite da živite van mreže, važno je da imate pristup čistoj vodi, izvor solarne energije, energije vetra ili biomasu za generisanje sopstvene struje.

Izbegavajte kupovinu ili gradnju na lokacijama:

– Koje se nalaze u zonama poplavljenih područja, ili u priobalnom zemljištu, ili blizu mora, podložno eroziji

– Gde se nikada ranije nije ništa gradilo

– Koje sadrži ugrožene vrste, nalazi se u blizini močvara, ili je poljoprivredno zemljište

– Koje se sastoji od strmih padina, koje mogu da izazovu eroziju tla, što kasnije može da dovede do pojave klizišta

Život na ekološkoj i održivoj lokaciji može da ima brojne prednosti. Možete da ostvarite značajne finansijske uštede, smanjuje se zagađenje vazduha, čuva se zdravlje, životna sredina, čuvaju se prirodni resursi, doprinosi se stvaranju prohodnih, živopisnih kvartova koji poboljšavaju kvalitet zajednice i lokalne ekonomske prilike.

E2 portal