OBJAVLJEN IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RECIKLAŽU OTPADA

Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije uskladilo je iznose podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada u Srbiji za 2020. godinu.

Podsticajna sredstva za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine sada su 18.390 dinara po toni, dok je za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije podsticaj 3.606 dinara po toni.

Podsticaji za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme kao sekundarne sirovine kreću se u rasponu od 27 dinara po kilogramu za igračke, opremu za rekreaciju i sport, do 108 dinara podsticaja na svaki kilogram rashladnog uređaja i klime.

Za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine država je namenila 10 dinara po kilogramu kao podsticaj, a ako se takva ulja tretiraju radi dobijanja energije podsticaj je upola manji.

Sa po 145 dinara po kilogramu država će podstaći ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera, a sa 14,5 dinara po kilogramu ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, industrijskih baterija i akumulatora.

Za proizvodnju kesa-tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona i takvih kesa koje sadrže biorazgradive aditive podsticaj je 6.010 dinara po toni, dok je za proizvodnju kesa podsticaj 8.414 dinara po toni.

Pravilnik Ministarstva zaštite životne sredine donet je 11. marta, a u Službenom glasniku je objavljen je 1. aprila i biće u primeni za osam dana.

E2 portal   (RTV)