KIA I HYUNDAI PREDSTAVILI BEŽIČNO PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA I AUTOMATSKO PARKIRANJE

KIA Motors Corporation i Hyundai Motor Company su predstavili bežično punjenje električnog vozila i potpuno automatsko parkiranje (AVPS – Automated Valet Parking System) bliske budućnosti, kada će biti puno mnogo električnih vozila nego danas.

Sistem će vozačima olakšati parkiranje i punjenje električnih vozila. Vozilo sa napunjenom baterijom će se samo skloniti s mesta za punjenje, i time drugim električnim vozilima omogućiti punjenje.

Nakon naredbe za punjenje vozila preko pametnog telefona, vozilo će se automatski odvesti do slobodnog mesta za punjenje. Kada baterija vozila bude u potpunosti napunjena, vozilo će se samo pomeriti na prazno mesto za parkiranje, pomoću upotrebe sistema AVPS, koji će na tom mestu omogućiti punjenje drugim vozilima. Kada vozač pozove svoje vozilo, isto će se automatski odvesti na lokaciju vozača.

Ceo proces zahteva neprestanu komunikaciju između električnog vozila, parkinga, sistema punjenja i vozača. Parking šalje lokacije praznih mesta za parkiranje i punjenje, dok sistem punjenja osvežava stanje napunjenosti vozila u realnom vremenu.

E2 portal