KINESKA KOMPANIJA GRADI SOLARNU ELEKTRANU U MELENCIMA KOD ZRENJANINA

Kineska kompanija „Trona solar“, jedna od najuspešnijih u svetu u izgradnji solarnih elektrana, namerava da izgradi solarni park u katastarskoj opštini Melenci kraj Zrenjanina.

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Zrenjanin oglasilo je rani javni uvid u Elaborat za izradu plana detaljne regulacije Solarni park „Solar power plant Theta“ u katastarskoj opštini Melenci, koji je izradio „South Banat energy hazelnut“ iz Pančeva.

Rani javni uvid u elaborat traje do 16. marta i izložen je u Gradskoj kući, kao i na sajtu grada Zrenjanina.

Iako pripada katastarskoj opštini Melenci, parcela površine oko 280 hektara na kojoj je predviđena izgradnja solarnog parka, bliža je naseljenim mestima Mihajlovo i Jankov Most i obuhvata pretežno neobradivo zemljište.

E2 portal (Beta)