KLIMATSKI CILJEVI DO 2030.GODINE

Evropska komisija pokrenula javna savetovanja o direktivama EU o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti.

Komisija je 17.novembra 2020. pokrenula dva dodatna javna savetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija gasova staklene bašte do 2030. godine.

Planiranom revizijom Direktive o promovisanju korišćenja energije iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj efikasnosti u junu 2021. će biti omogućeno da politika EU o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti doprinese smanjenju emisija gasova staklene bašte za najmanje 55 % do 2030. u poređenju sa nivoom iz 1990.

„Komisija uspostavlja instrumente kako bi ispunila klimatske ambicije. Put prema klimatskoj neutralnosti zahteva povećanje i ubrzavanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kao i jačanje našeg delovanja u području energetske efikasnosti. Pokrenuta savetovanja će pomoći u oblikovanju predloga koje ćemo predstaviti naredne godine“, kazala je poverenica za energetiku Kadri Simson.

Procenom efikasnosti Plana za klimatske ciljeve do 2030. zaključeno je da bi udeo energije iz obnovljivih izvora do 2030. trebalo da dostigne 38 % do 40 %, i da potrebna povećanja energetske efikasnosti iznose od 36 % do 39 % za krajnju potrošnju energije i od 39 do 41 % za potrošnju primarne energije.

E2 portal   (Ekovjesnik)