KOJA DOKUMENTA SU NEOPHODNA ZA KONKURS ZA ZAMENU STOLARIJE

Datum početka konkursa za zamenu stolarije, fasadne izolacije i sistema za grejanje zavisi od opštine do opštine, a građani će imati 21 dan da se prijave kada njihova opština objavi konkurs.

Od radova će moći da se finansiraju zamena spoljnih prozora i vrata, postavljanje termičke izolacije, zamena sistema grejanja, odnosno kotla, a prihvatiće se isključivo ugradnja onog koji kao gorivo koristi prirodni i tečni naftni gas i drvnu biomasu u šta spadaju pelet, briket, sečka i piroliza drveta. Takođe, moći će i da se zamene delovi grejnog sistema kao što su ugradnja toplotnih i cirkulacionih pumpi, opremanje radijatora sa termostatskim ventilima, aparatima za regulaciju i merenje toplote, zamena uređaja za klimatizaciju, kao i ugradnja solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Koje opštine učestvuju u programu za zamenu stolarije?

Gradovi i opštine koji su ispunili uslove da realizuju programe zamene stolarije, fasadne izolacije i sistema za grejanje su: Mali Zvornik, Krupanj, Užice, Žabari, Raška, Šabac, Prijepolje, Dimitrovgrad, Babušnica, Ljubovija, Pirot, Svilajnac, Medveđa, Kuršumlija, Leskovac, Trstenik, Novi Bečej, Bojnik, Rača, Osečina, Sremska Mitrovica, Kikinda, Kraljevo, Kragujevac, Žitište, Knjaževac, Niš, Majdanpek, Boljevac, Irig, Zrenjanin, Ćićevac, Vlasotince, Kula, Žagubica, Srbobran, Vranje, Vrnjačka Banja, Valjevo, Senta, Kovin, Nova Crnja, Šid, Pećinci, Gornji Milanovac, Vršac, Loznica, Sečanj, Vrbas, Batočina, Temerin, Odžaci, Stara Pazova, Vladimirci, Sombor, Bač, Beograd, Nova Varoš, Kruševac, Plandište, Bački Petrovac, Pančevo, Bujanovac, Ivanjica, Smederevska Palanka, Jagodina i Beočin.

Koja su dokumenta potrebna?

Za vlasnike porodičnih kuća ili stanova:

 1. Fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta podnosioca zahteva
 2. Fotokopije ličnih karata, odnosno, zdravstvene knjižice ili izvod iz knjige rođenih (za maloletna lica)
 3. Potpisan i popunjen prijavni obrazac za sufinansiranje energetske efikasnostiprilog o stanju stanova i porodičnih kuća i izjave (Ovi formulari će biti dostupni na sajtu lokalne samouprave i Ministarstve energetike)
 4. Predračun sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom koju građanin dobija od jednog od izvođača radova sa liste koju će opština objaviti a koju građanin izabere sa liste
 5. Kopija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu (da bi se utvrdila tačna površina) odnosno fotokopija kupoprodajnog ugovora ukoliko je kupoprodaja izvršena u prethodnih godinu dana
 6. Fotokopija računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za prethodni mesec (u odnosu na mesec konkurisanja)
 7. Ukoliko se objekat vodi kao spomenik kulture, dostaviti saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada
 8. Fotokopija Rešenja o odobrenju za priključenje, fotokopiju ugovora o priključenju na distributivnu gasnu mrežu, il fotokopiju poslednjeg računa za gas (samo za meru zamene kotla)
 9. Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
 • Prepis lista nepokretnosti
 • Upotrebna dozvola
 • Da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, ili da je objekat preuzet iz zemljišne knjige
 • Rešenje o ozakonjenju

Za stambene zgrade je dodatno potrebno dostaviti i (ako se menjaju kotlovi ili traži izolacija zgrade):

 • Potvrda o registraciji skupštine stanara
 • Saglasnost stambene zajednice

Potrebno je da građani naprave plan i dobiju predračun potrenih radova od strane izabrane firme sa liste firmi koju će objaviti opština, a zatim sa tim predračunom i potrebnim dokumentima odu u lokalnu samoupravu nakon čega će stručna komisija izaći na teren. Komisiji je potrebno dati na uvid prilikom obilaska objekta građevinski projekat objekta (ukoliko postoji). Nakon toga će biti objavljena lista posle koje će moći da se počne sa finansiranjem odobrenih radova.

Ko može da se prijavi za zamenu stolarije?

Da bi građani mogli da učestvuju na konkursu moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili stanu za koju podnosi prijavu (prema rešenju za porez ili fotokopija lične karte)
 2. Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
 • Prepis lista nepokretnosti (da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, da je objekat preuzet iz zemljišnje knjige, upisan po zakonu o zakonjenju ili objekat ima upotrebnu dozvolu)
 • Upotrebnu dozvolu (ako nije sprovedeno u katastru)
 • Rešenje o ozakonjenju (ako nije sprovedeno u katastru)

Prilikom učešća građani se opredeljuju za samo jednu meru (zamenu stolarije ili zamenu kotla).

Pravo učešća na javnom pozivu nemaju građani koji:

 • Vlasnici koji ne žive u kući ili stanu za koji podnose prijavu
 • Vlasnici stambenih objekata koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Grada za slične aktivnosti i ista opravdali i
 • Vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnostu odustali od sprovođenja aktivnosti
 • Vlasnici koji su se prijavili za obe mere

Maksimalna visina sredstava namenjena za sufinaniranje je 50% od ukupne vrednosti, a maksimalni iznos tih 50% po prijavi će zavisiti od opštine.

Sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata već zamena prozora i vrata mora biti kompletna za etažu, stan ili kućuSve preko navedenih maksimalnih iznosa sredstava sufinansiranja Grada snosi podnosilac prijave (na primer podnosilac prijave se može opredeliti za skuplje prozore s tim da razliku u ceni snosi podnosilac prijave).

Troškovi koji ne spadaju u finasiranje konkursom su:

 • Za refundaciju troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge(plaćene ili isporučene), odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i koji nastaju pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansitanje projekata energetske efikasnosti
 • Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjemkreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 • Za nabavku opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje sam podnosilac izvršava
 • Drugi troškovi koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije

 

E2 portal   (Gradjevinarstvo)