KOMPANIJA IZ SUBOTICE ZAINTERESOVANA ZA IZGRADNJU VETROELEKTRANE „BAČKA TOPOLA“

Kompanija „Electron Energy Beta“ iz Subotice podnela je upravi Opštine Bačka Topola inicijativu za donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane „Bačka Topola“, na području katastarskih opština Njegoševo, Novo Orahovo i Gunaroš.

Ova kompanija se bavi upravljanjem investicija u oblasti obnovljivih izvora energije, a imaju nameru da započnu realizaciju projekta izgradnje ovdašnje vetroelektrane, prepoznajući ovo područje kao „perspektivno za iskorišćavanje energije vetra“, navedeno je u inicijativi.

Na području od oko 1.125 hektara, ovaj investitor je zainteresovan za izgradnju četiri vetrogeneratora sa pristupnim putevima i sistemom kablovske podzemne mreže, koja će međusobno povezivati vetrogeneratore i ceo kompleks sa mestom za isporuku proizvedene energije u postojeću elektroenergetsku mrežu.

Prostor za koji je predložena izgradnja detaljne regulacije obuhvata oko 83 parcele na tri katastarske opštine, među kojima su i putevi.

U inicijativi se navodi, da je u vezi sa odabirom prostora za izgradnju vetroelektrana, po pitanju uticaja na biodiverzitet konsultovano Ekološko društvo „Arkus“ iz Bačke Topole i zaključeno da je tu najmanji uticaj planiranih intervencija u prostoru na životnu sredinu.

„Napominjemo da će realizacija ovog projekta doneti višestruku korist kako razvoju opštine, tako i građanima i lokalnom stanovništvu koje može ostvariti prihode u postupku rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao i prilikom izgradnje vetroelektrane, za šta će se angažovati kapaciteti sa teritorije opštine Bačka Topola“, piše u pisanoj inicijativi „Electron Energy Beta“.

Odbornici Skupštine opštine Bačka Topola će na predstojećem zasedanju razmatrati Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane „Bačka Topola“, a ukoliko ona bude usvojena, nakon izrade plana o trošku investitora, dokument će se naći i na javnom uvidu.

E2 portal (Beta)