IZ NEMAČKE ODLAZI POSLEDNJI PROIZVOĐAČ SOLARNIH MODULA

Foto: Meyer Burger

Odluka da se zatvori solarni modul švajcarske kompanije Meyer Burger je dugo bila na čekanju. U januaru, na njihove molbe da vlada obezbedi subvencije do sredine februara nije odgovoreno.

Švajcarska solarna kompanija Meyer Burger će zatvoriti svoju fabriku u Frajburgu, Nemačka, kako bi se fokusirala na svoje proizvodne lokacije u SAD-u, nakon godina beleženja gubitaka, smanjujući ukupni kapacitet proizvodnje solarnih panela u EU za oko 10 odsto.

Nakon pada cena akcija za 90 odsto usled kratkotrajnog oporavka u 2018. i godina objavljivanja gubitaka, švajcarska kompanija od marta zatvara svoju fabriku u Nemačkoj, a akcionari kompanije krive za probleme konkurenciju iz Kine i nedostatak zaštitne mere u Evropi.

„Nedostatak evropske zaštite od nelojalne konkurencije iz Kine ugrožava skoro četiri godine napornog rada izvanrednih zaposlenih u Evropi“, navodi se u saopštenju odbora Sentisa, najvećeg akcionara kompanije, u petak (23. februara).

Meyer Burger, najveći proizvođač solarnih panela u Nemačkoj, zapošljava oko 500 radnika u svojoj fabrici za montažu solarnih modula u Frajbergu u Saksoniji. Kompanija je deo šireg klastera poznatog kao „Silicijumska Saksonija“, što je dobar podsticaj za region koji ekonomski zaostaje.

Godine 2023. fabrika je proizvela module u vrednosti od 650 MV – oko pet odsto instaliranog kapaciteta u Nemačkoj – iako kompanija nije mogla da proda sve svoje proizvode. Evropa je 2023. godine instalirala 56 GV solarne energije, dok ukupni evropski proizvodni kapacitet iznosi 6 GV.

Odluka da se zatvori solarni modul je dugo bila na čekanju. U januaru, na molbe kompanije da vlada obezbedi subvencije do sredine februara nije odgovoreno.

U Berlinu, politička diskusija o paketu za domaće proizvođače solarne energije – nazvanom „Solarni paket I“ – je u zastoju zbog nedostatka dogovora unutar trostranačke vlade i malo je verovatno da će biti dogovorena pre kraja marta.

Švajcarska kompanija se sada seli u SAD i prikuplja do 262 miliona evra za finansiranje novih proizvodnih lokacija u Koloradu i Arizoni. Očekuje da će dobiti 1,4 milijarde evra poreskih kredita od ogromnih američkih sredstava za podršku čistoj tehnici prema Zakonu o smanjenju inflacije.

„Pored toga, snažnije fokusiranje na naše poslovanje u SAD čini nas nezavisnim od političkih odluka u Evropi“, rekao je izvršni direktor Gunter Erfurt.

E2 portal (Euractiv)