KOMPANIJA NESTLE OSNOVALA INSTITUT ZA AMBALAŽU I PAKOVANJE KAKO BI SMANJILI PROBLEM PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA

Nestlé Institut za ambalažu i pakovanje, prvi ove vrste u prehrambenoj industriji, od juče je zvanično počeo sa radom. Zahvaljujući novom Institutu, kompanija će na tržište uvesti funkcionalna, sigurna i ekološka rešenja za ambalažu, ali i doprineti rešavanju problema plastičnog ambalažnog otpada globalno.

Ovim povodom, Mark Šnajder (Mark Schneider), generalni direktor kompanije Nestlé potvrdio je da je vizija kompanije da nijedna od ambalaža, uključujući plastiku, ne završi na deponiji za otpad ili kao smeće. Pored ambalaže za višekratnu upotrebu, Nestlé-ov Institut za ambalažu i pakovanje će pružiti niz naučnih i tehnoloških rešenja, poput novih materijala na bazi papira, kao i biorazgradivu i kompostabilnu ambalažu. Nestlé je ujedno i jedna od prvih kompanija koja je potpisala New Plastics Economy Global Commitment, koji postavlja konkretne ciljeve u eliminisanju plastičnog ambalažnog otpada i sveukupnog zagađenja.

Kompanija se dodatno obavezala i da će raditi na dostizanju nulte emisije gasova staklene bašte do 2050. godine. Nestlé je tako prihvatio ambiciozan cilj Pariskog sporazuma o klimi u okviru kojeg će se ograničiti porast globalne temperature na 1,5°C, a dodatno će se na ovo obavezati i potpisivanjem „Business Ambition for 1.5°C“ uoči klimatskog samita Ujedinjenih nacija.

Kako bi dostigla zadate ciljeve do 2050. godine, neke od akcija koje će kompanija sprovoditi su:

• Prilagođavanje proizvoda potrošačkim trendovima i izborima. Nestlé će predstaviti veći broj proizvoda koji će imati bolji uticaj na životnu sredinu, a koji će ujedno doprinositi balansiranoj ishrani. Ovo podrazumeva više prehrambenih proizvoda na biljnoj bazi i veći izbor pića. Imajući u vidu zahteve potrošača, Nestlé će u preformulaciji svojih proizvoda koristiti i sastojke prilagođene klimi. Takođe, kompanija ima u planu da pređe na korišćenje alternativnih ambalažnih materijala.

• Inicijative u poljoprivredi radi veće apsorpcije više ugljenika. Nestlé će ojačati programe saradnji sa poljoprivrednicima, u cilju obnavljanja zemljišta i ograničenja emisije štetnih gasova. Ovaj program uključuje bolje upravljanje lancem snabdevanja. Dodatno, Nestlé će presađivanjem drveća i poboljšanjem biodiverziteta pojačati svoje napore u zaštiti šuma, a sve inicijative će pomoći u daljoj izgradnji otpornijih poljoprivrednih zajednica.

• Korišćenje 100% obnovljive električne energije u Nestlé fabrikama, skladištima, logistici i kancelarijama. Trećina Nestlé fabrika (143) već koristi 100 odsto obnovljive električne energije, a kompanija će nastaviti da povećava upotrebu energije iz obnovljivih izvora, čime će omogućiti dobavljačima da ulažu u novu infrastrukturu poput vetrenjača i solarne energije.

Nestlé-ova ambicija za 2050. godinu doprinosi kontinuiranom radu na smanjenju emisija gasova staklene bašte. U poslednje četiri godine, u vodećih 100 distributivnih centara kompanije, emisija gasova staklene bašte se smanjila za približno 40 odsto. Od 2014. godine, nivo smanjena emisija štetnih gasova ekvivalentan je uklanjaju čak 1,2 miliona automobila sa puta.

E2 portal