KRK- PRVO PAMETNO OSTRVO U HRVATSKOJ

Krk je prvi u Hrvatskoj još pre deset godina pokrio centar grada besplatnom Wi-Fi mrežom. Imaju 40-ak nadzornih kamera, mrežu e-punjača, car i bike sharing. Više od polovine gradske rasvete zamenili su štedljivim LED-sijalicama. Osim pametnih klupa, tamo se nalaze i pametne kante koje komprimuju otpad.

Iz kontrolne sobe koja izgleda kao kokpit svemirskog broda na ekranima se, u stvarnom vremenu, prati tok vode i kanalizacija. Prati se protok vode, nivoi, pritisci, može se upravljati ventilima, otvarati ih i zatvarati, regulisati koliko će dugo biti otvoreni, paliti i gasiti pumpe. Ista je situacija i sa kanalizacijom, pročišćavanjem otpadnih voda… Niti jedan objekt na terenu više nema „ljudsku posadu“, a ceo sistem kontroliše jedan čovek koji sedi pred ekranima.

Pored toga što su dovele vodovod sa kopna na ostrvo, uspostavile kanalizacionu mrežu i filtriranje otpadnih voda, i podigle odvajanje otpada na nivo daleko iznad proseka Republike Hrvatske, KD (Komunalno Društvo) Ponikve su se pozicionirale kao predvodnik digitalnih, pametnih rešenja zahvaljujući kojima Krk danas u Hrvatskoj prednjači i kao pametan grad i kao pametno ostrvo.

U Krku su, prvi u Hrvatskoj, pre više od deset godina pokrili centar grada besplatnom Wi-Fi mrežom. Pokrili su grad i sa 40-ak nadzornih kamera koje služe kao asistencija za detektovanje komunalnih problema, a pokazalo se i kao dobra ispomoć policiji, kad je to potrebno, pa je zahvaljujući njima u ekspresnom roku rešeno nekoliko krađa i generalno, u značajnom procentu se smanjio broj takvih kaznenih dela. Zamenili su više od 60 odsto javne rasvete štedljivim LED-sijalicama, kako bi smanjili potrošnju električne energije, gde su zabeležene uštede od 65 odsto, a ujedno smanjuju i svetlosno zagađenje. Preostalih 40 odsto rasvete, kako je najavio krčki gradonačelnik Darijo Vasilić, biće zamenjeno u narednih šest meseci.

MREŽA E-PUNJAČA

Na ostrvu je postavljena mreža e-punjača za električne automobile, čime se podstiče e-mobilnost. Prošle godine je izrađena Strategija razvoja pametnog Grada Krka 2018. – 2022., koja definiše niz kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, a sve s jasnom namerom da Krk postane prvi energetski nezavisno i CO2 neutralno ostrvo na Mediteranu.

PAMETNE KANTE

Jedna od zanimljivijih inovacija su takozvane pametne kante za otpatke. Za sada su, eksperimentalno, postavljene dve u centru grada, sa tendencijom da ih bude još. Kante same komprimuju otpad, povećavajući zapreminu za sedam puta u odnosu na klasične.
Kante su povezane  aplikacijom koja dojavljuje koliko su napunjene i kada ih treba isprazniti.
Važan deo strategije je električna mobilnost. Desetak električnih vozila nabavio je KD Ponikve.

Ostrvo Krk zaista je svetao primer sistematskog planiranja i opredeljenja u smislu tranzicije prema obnovljivim izvorima energije.

E2 portal   (Jutarnji.hr)