MEDICINSKI OTPAD JE VELIKI PROBLEM

Ogromna količina medicinskog otpada nagomilanog tokom pandemije širom sveta postala je opasnost po zdravlje i životnu sredinu, upozorila je Svetska zdravstvena organizacija. SZO je pozvala proizvođače da koriste ekološku ambalažu, opremu za višekratnu upotrebu i materijale koji se mogu reciklirati ili su biorazgradivi.

Važna je i uloga građana koji bi trebalo da postanu svesniji potrošači kako bi pomogli u rešavanju problema medicinskog otpada, navode zvaničnici SZO.

Milijarde maski za lice, rukavica i zaštitnih odela za celo telo stvorile su oko 87.000 tona medicinskog otpada dok se svet borio protiv kovida 19 između marta 2020. i novembra 2021, navodi se u izveštaju SZO.

U izveštaju objavljenom na 71 stranici, utvrđeno je da je veći deo od 1,5 milijardi medicinskih predmeta koje su Ujedinjene nacije distribuirale u prvim mesecima pandemije, završila kao smeće, što je jednako težini 262.000 džambo džet aviona.

Najviše rukavica za jednokratnu upotrebu

Ukupno gledano, među otpadom je bilo najviše rukavica za jednokratnu upotrebu, više od bilo kog drugog artikla nabavljenog kroz sistem UN, navodi se u izveštaju.

U jednoj citiranoj studiji iz izveštaja, procenjeno je da je 3,4 milijarde maski za jednokratnu upotrebu bacano svakog dana 2020. širom sveta. Pošto je većina maski napravljena od plastike, otpad može da zagadi i zemlju i vodu, posebno u zemljama sa manje razvijenim sistemima za upravljanje otpadom.

Oko 30 odsto zdravstvenih ustanova širom sveta, posebno onih u siromašnijim zemljama, bilo je loše opremljeno da se nosi sa postojećim otpadom pre pojave koronavirusa. A pandemija ih je stavila pod još veći pritisak, saopštila je SZO.

Neophodno je da se poboljša sistem upravljanja medicinskim otpadom, u čemu moraju učestvovati i vlada i javnost. Potrebno je povećati ulaganja u razvoj tehnologija „tretmana otpada bez sagorevanja“.

SZO je savetovala proizvođače da koriste “ekološku” ambalažu i transport za medicinske proizvode, kao i opremu za višekratnu upotrebu i materijale koji se mogu reciklirati ili biorazgradivi.

E2 portal (Cirkularna ekonomija)