MERE ZA PRIMENU ENERGETSKE EFIKASNOSTI (5.DEO)

Dugoročne mere energetske efikasnosti – investicioni troškovi veći od 550eura

Dugoročne mere energetske efikasnosti su mere čiji investicioni troškovi prelaze iznos od 550 eura, čija implementacija nije toliko hitna i može da pričekati bolja. Implementacija dugoročnih mera energetske efikasnosti u okviru većih sanacija i rekonstrukcija građevine je veoma preporučljiva.

Zamena kotlova u sistemima za grejanje

Iskustva pokazuju da je kotao stariji od 10 godina ekonomski isplativo zameniti novim. Prema zahtevu EU Direktive o energetskim karakteristikama zgrada (2002/91/EC) sve kotlove u sistemima grejanja starije od 15 godina treba obavezno zameniti.

Energetski najefikasniji je kondenzacioni kotao, i kao takav se preporučuje za sisteme za grejanje i to prvenstveno u većim kucama. Prilikom nabavke novog kotla preporuka je kupiti onaj što veće energetske efikasnosti.

Sa stanovišta energetske uštede veoma zadovoljavajućim se pokazao kombinovani kotao koji služi za istovremeno grejanje prostorija i pripremu tople vode, a time što nije potreban rezervoar za toplu vodu izbegavaju se toplotni gubici koje on, ma koliko dobro bio izolovan, uvek u većoj ili manjoj meri uzrokuje.

 

Solarni sistemi za grejanje tople vode

Tipični solarni sistem za pripremu tople vode u domaćinstvima sastoji se od solarnih kolektora standardne površine 3 do 4 m² postavljenih na južno orijentisani krov sa izolovanim rezervoarom za toplu vodu.

Ispravno dimenzioniran sistem za pripremu tople vode bi u zavisnosti od klimatskih uslova trebalo da obezbedi 50 do 60% potreba domaćinstva za toplom vodom, dok bi se preostale potrebe obezbedile nekim konvencionalnim sistemom.

Iako su solarni sistemi za pripremu tople vode još uvek relativno skupi u odnosu na konvencionalne, oni su jedina ispravna opcija za energetski i ekološki održivu budućnost, a njihovom masovnijom upotrebom i cena će značajno padati.

 

E2 portal