KADA TREBA GASITI SVETLO

Svima se dogodilo verovatno da čuju rečenicu: „Ugasi svetlo kada izlaziš iz sobe/kuće, da se ne troši struja.“ Uštedu električne energije određuje vrsta sijalica, koja je važna iz nekoliko razloga. Sve sijalice imaju nominalni radni vek, na koji utiče to koliko se sijalica puta upali i ugasi. Što se češće pale i gase, to imaju i kraći vek trajanja.

Veštačko osvetljenje – treba da se isključi kada god se ne koristi, jer je najmanje efikasan tip rasvete. 90% energije koju koristi se daje u vidu toplote, a samo 10% u vidu svetla. Gašenje svetla će prostoriju držati hladnijom, što je posebno korisno tokom vrelih letnjih dana.

Halogena rasveta – halogene sijalice su efikasnije od tradicionalnih, koriste istu tehnologiju, i daleko manje su efikasne od fluoroscentnih i LED sijalica. Zato je najbolje gasiti ova svetla kada god vam nisu neophodna.

Fluoroscentna rasveta–  pošto je ona sama po sebi veoma efikasna, ovde je ušteda energije pri gašenju malo komplikovanija. Opšte pravilo bi bilo: ako ćete van prostorije ostati do 15 minuta, nemojte da gasite svetlo; ako ćete ostati duže od 15 minuta, isključite rasvetu.  Vek trajanja ovih sijalica zavisi od toga koliko se pale i gase, i možete da ga produžite tako što ćete ih ređe isključivati i uključivati. Veruje se da ovakve sijalice koriste više energije u startu kada se uključe, i zato ne bi trebalo da se isključuju za kratke vremenske periode.

LED rasveta – radni vek LED sijalica ne zavisi od toga koliko puta se uključe i isključe. Dok se fluoroscentnim lampama vek trajanja drastično smanji zbog učestalog paljenja i gašenja, to na LED sijalice nema nikakav negativna uticaj. LED lampe su izuzetno efikasne kada se koriste u kombinaciji sa senzorima za dnevno svetlo. Takođe, za razliku od tradicionalnih tehnologija, LED lampe daju svoj maksimum odmah kada se uključe.

Uštede

Da biste izračunali tačnu vrednost uštede energije gašenjem sijalice, prvo treba da utvrdite koliko energije troši sijalica kada je uključena. Npr, ako je sijalica od 40 vati, i uključena je sat vremena, potrošiče 0,04 kWh.

Radni vek sijalice zavisi od vrste i modela sijalice, a proizvođači bi trebalo da kupcima daju sve neophodne informacije o radnom ciklusu proizvoda. U principu, energetski efikasna sijalica je ona kod koje je isplativije da bude duže uključena, nego da je često isključujete.

 

E2 portal