ENERGIJA I VODA

Voda je ključna za proizvodnju, transport i korišćenje svih oblika energije. Koristi se za proizvodnju goriva, a rast proizvodnje biogoriva dovodi do veće potražnje za vodom. Konvencionalna proizvodnja energije zahteva korišćenje značajne količine vodenih resursa, posebno za nuklearnu i termalnu energiju, kao i akumulaciju i pogon turbina za hidroenergiju.

Solarna energija koristi malu količinu vode, energija vetra takođe. Geotermalna energija koristi manje vode od ostalih tehnologija koje proizvode struju, ali potrebe za vodom zavise od uslova na terenu.

Oko 8% energije proizvedene na svetskom nivou se koristi za obradu i transport vode do različitih proizvođača. Proces obrade vode može da zahteva veliku količinu energije; sve to zavisi od tehnologije pročišćavanja ali i od zagađenja vode.

Voda

 • 780 miliona ljudi nema pristup vodi za piće, a bez kanalizacije živi 2,5 milijarde.
 • Potražnja za vodom će se povećati do 2050.godine za 44% zbog sve većeg korišćenja u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi i domaćinstvu.
 • Zalihe podzemnih voda se smanjuju za 1-2% na godišnjem nivou.
 • Procena je da više od 80% vode koja se koristi širom sveta nije pročišćeno, što ugrožava podjednako zdravlje ljudi i životnu okolinu.

Energija

 • 1,3 milijarde ljudi živi bez električne energije.
 • Do 2035.godine se očekuje da će potražnja za električnom energijom porasti za 70%.
 • Iz godine u godinu raste finansijska podrška države zemljama širom sveta za obnovljive izvore energije.

Veza između vode i energije

 • Voda se koristi u 90% proizvodnje energije.
 • Na proizvodnju termoenergije odlazi 80% svetske proizvodnje energije.
 • Na električnu struju, dobijenu iz vode odlazi oko 15% svetske proizvodnje energije.
 • Procena je da će do 2035.godine količine vode uzete za proizvodnju energije porasti za 20%, a potrošnja vode za energetske potrebe za 85%.

 

E2 portal   (H2O BUSINESS)