NA DEPONIJU U VINČI SE DOVEZE VIŠE OTPADA NEGO ŠTO JE PREDIVĐENO UGOVOROM

Prema poslednjim javnim podacima kompanije „Beo čista energija“, koja rukovodi postrojenjem „Vinča“, u prethodnoj godini na deponiju u Vinči dopremljeno je 635.000 tona otpada, odnosno 25 odsto više od 510.000 tona koliko je predviđeno ugovorom o javno-privatnom partnerstvu sa Gradom Beogradom.

Kako piše nedeljnik NIN, Termoelektrana-toplana „Vinča“ projektovana je za spaljivanje 340.000 tona otpada, a prema ugovoru je planirano da se na deponiju godišnje odlaže 170.000 tona, što bi značilo da bi s godinama deponija trebalo da se smanjuje, ali se pokazalo da rešenja koja su postavljena pre nekoliko godina više nisu održiva. Ako se nastavi ovakav trend, otpada će biti više za oko 70 odsto, odnosno 290.000 tona godišnje.

Član stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije Dejan Lekić je za NIN izjavio da je „problem sa Vinčom što sada prima više otpada nego što je to predviđeno projektom“.

„To znači da će mnogo brže da se potroši kapacitet zato što ne postoji takozvana primarna selekcija otpada. Nema onog dela koji ide nazad na reciklažu. Da bi se pronašlo rešenje, mora da se uradi nova analiza celog upravljanja sistemom, da se vidi šta je to što nedostaje“, rekao je Lekić.

On je istakao da je „spalionica jedno od mogućih rešenja“, kao i da „tu nema opasnosti po okolinu“.

E2 portal (Beta)