NAJAVLJENA GRADNJA NAJVEĆEG VETROPARKA U SRBIJI I EVROPI

Odbor Direktora kompanije Fintel Energija A.D. doneo je odluku o pokretanju ambicioznih projekata izgradnje novih vetroparkova, među kojima se nalazi i projekat razvoja najvećeg vetroparka na evropskom kontinentu. Generalni direktor kompanije Fintel Energija, Tiziano Giovannetti najavio je da će ovim projektima Srbija biti među najbržim zemljama koje će se uključiti u energetsku tranziciju sa fosilnih goriva do čiste energije.

– Kompanija Fintel Energija A.D. je osnovala nove SPV-eve za razvoj novih projekata izgradnje vetroelektrana: Lipar d.o.o. (10 MW), Lipar 2 d.o.o (10 MW) i Maestralе Ring d.o.o. (572 MW). Projekat Maestrale Ring će biti najveća vetroelektrana koja se gradi na kopnu na celom evropskom kontinentu – rekao je Giovannetti. On je naglasio da će novi projekti biti u 100% vlasništvu kompanije Fintel Energija, kao i da će se nalaziti u regionu Vojvodine.

E2 portal   (Ekapija)