NAJVEĆI SVETSKI TRGOVCI NAFTOM ULAŽU U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Najveći svetski trgovci naftom ulažu stotine miliona dolara u projekte pogodne za klimu, a reč je o vetroelektranama, goveđem stajskom đubrivu, biogorivima i drugim oblicima obnovljivih izvora energije.

Celokupna industrija fosilnih goriva suočava se sa sve većim pritiskom investitora, vlada, aktivista i finansijera, a ujedno se traže održivi poslovni modeli. Poseban izazov je pred kompanijama koje se bave trgovinom nafte jer su se njihove profitne marže već smanjile zbog povećane konkurencije, nadzora i sve veće transparentnosti ove industrije.

Tako su kompanije poput Vitol i Trafigura već uložile sredstva u vetroelektrane, vodonik, solarnu energiju, EV tehnologiju (proizvodnja električnih automobila), biogoriva i biometan kao potencijalne zamene za naftu, koja im je do sada donosila profit.

No, oni tek treba da odluče šta bi od svih tih potencijala mogao postati njihov novi poslovni model, a da je prihvatljiv za životnu sredinu, navodi Reuters.

Projekti iz obnovljivih izvora privlačni investitorima

– Sve je više projekata u vezi sa obnovljivim izvorima energije, što ih čini privlačnim investicijama. Mnogo je kapitala na ograničeni broj projekata – rekao je izvršni direktor Vitola, Rusel Hardi (Russell Hardy).

Istovremeno, banke su rigorozne prema ekološki neprihvatljivim industrijama. Takvima je francuska banka Natiksis već uvela finansijske kazne za ugovore. S obzirom da Evropska centralna banka sprovodi zeleni plan, i druge evropske banke razmatraju slične sheme.

Kompanija Vitol je osnovala radnu grupu za ispitivanje novih tehnologija obnovljivih izvora energije, za šta su izdvojili 300 miliona dolara. Uspostavili su i solarne ploče na farmama u SAD-u, a u Ukrajini je započet veliki projekat izgradnje sistema vetroelektrana koji će po završetku biti među pet najvećih svetskih kopnenih elektrana na taj čisti izvor energije.

Otpad kao potencijalna nova dobit

Uložili su i u nekoliko start-up kompanija koje ugljen i plastični otpad pretvaraju u gorivo. U Ajdahu su uložili u bio razgrađivač goveđeg stajskog đubriva koji godišnje proizvede oko 700.000 m3 biometana.

Rudarska i trgovačka kompanija Glencore ograničila je proizvodnju ugljena i smanjuje proizvodnju dizela upotrebom hidroelektrana, vetroelektrana i električnih vozila. Grupacija Gunvor planira da uloži puno sredstava u smanjenje izduvnih gasova u svoje tri evropske rafinerije i doda postrojenje za biogorivo budući da su već kupili dve španske fabrike koje otpadna ulja, poput ulja za kuvanje pretvaraju u biogorivo.

– Prelaz na čiste energije biće teži i duži nego što ljudi misle – rekao je izvršni direktor Gunvora Torbjorn Tornkvist za Reuters dodajući da će pored toga potražnja za naftom rasti.

E2 portal   (Agroklub)