NAUČNICI IZ VINČE PRAVE ZAŠTITU OD ZRAČENJA MOBILNIH TELEFONA I DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA

Moderno doba se ne može zamisliti bez raznih električnih uređaja, poput mobilnih telefona, Wi-Fi rutera, mikrotalasnih rerni, koji nam čine život udobnijim, ali kao posledica toga izloženi smo elektromagnetnom zračenju, kako kod kuće tako i na radnom mestu. Naučnici iz Instituta za nuklearne nauke ’’Vinča’’ iz Srbije pokrenuli su GrInShield projekat koji okuplja istraživače iz četiri institucije među kojima su Fakultet za tehnologiju polimera iz Slovenije, Univerzitet u Oldenburgu iz Nemačke i Institut za elektroniku, mikroelektroniku i nanotehnologiju u Lilu, iz Francuske. Oni će zajedno raditi na razvoju nanomaterijala na bazi grafena i srebra koji će moći da se koristi za zaštitu od štetnog uticaja ovog zračenja.

Juče je održan prvi sastanak projektnog tima u okviru projekta GrInShield – 101079151, u Beogradu u organizaciji Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ kao vodećeg partnera na projektu.

Članovi projekta veruju da će nakon tri godine, koliko će projekat trajati, uspeti da inkorporiraju ove materijale u zaštitnu opremu, radne mantile, rukavice, obuću, i da na taj način umanje štetni uticaj elektromagnetnog zračenja na ljudsko telo.

Zračenje „moguće kancerogeno za ljude“

„Mobilni telefoni, prenosni računari, monitori, mikrotalasne rerne, antene i ruteri, pa i sami električni kablovi generišu elektromagnetno polje koje može imati niz negativnih posledica po zdravlje u vidu razdražljivosti, zamora i poremećaja sna. U naročitoj opasnosti su oni koji su ovom zračenju izloženi na svom radnom mestu poput medicinskih radnika, zatim radnika na održavanju električne mreže i telekomunikacionih sistema“, kaže za Euronews Srbija vođa projekta dr Svetlana Jovanović Vučetić.

Ona napominje da je Institut „Vinča“ koordinator ovog projekta, a da pored razvoja materijala za zaštitu od elektromagnetnog zračenja, on takođe ima za cilj produbljivanje saradnje među institucijama i podizanje ugleda Vinče na međunarodnoj sceni.

„U svetu broj aktivnih mobilinih telefona je 2021. godine bio oko 15 milijardi, dok će do 2025. godine ovaj broj biti čak oko 18,2 milijarde. Elektromagnetno zračenje ekstremno nisikih frekvencija emituju različi izvori struje, mašine za varenje, indukcioni grejači i drugi uređaji. Ovo zračenje je Svetska zrdavstvena organizacija uvrstila je u grupu 2B – moguće kancerogeno za ljude. Zbog sveprisutnost i moguće opasnosti po zdravlje, razvoj materijala koji blokiraju ovaj tip zračenja je od izuzetnog značaja. Potrebu za ovakvim materijalima prepoznala je Evropska unija, koja je u okviru programa Horizont Evropa podržala razvijanje upravo nanomaterijala na bazi grafena kroz projekat GrInShield“, objašnjava dr Jovanović Vučetić.

Ukupan budžet projekta je 1,21 miliona evra, a istraživački tim iz Instituta „Vinča“ broji 13 članova. Među njima ima hemičara, biohemičara, fizičara, biologa i elektro i mašinskih inženjera, a četiri člana su studenti doktorskih studija na Beogradskom univerzitetu. Prosečan broj godina u timu je 38.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ osnovan je 1948. godine, a za 74 godine u Institutu je izrađeno više od 1.000 doktorskih disertacija. Danas je u Institutu zaposleno 311 doktora nauka i 210 doktoranata koji rade na više od stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata.

E2 portal (Euronews)