NAUKA I ODRŽIVI RAZVOJ ZA LEPŠU BUDUĆNOST

Na koji način naučna istraživanja doprinose svestranom, ravnomernom i održivom razvoju planete? Kakav je značaj osnovnih nauka u rešavanju univerzalnih problema ishrane, zdravlja, obrazovanja, energije i klime? Odgovore na ova i brojna druga pitanja dali su renomirani svetski naučnici koji su se tokom Svetske konferencije o osnovnim naukama i održivom razvoju, okupili u Beogradu od 19. do 22. septembra. Konferencija se na predlog Svetske Akademije nauka i umetnosti održava u našem glavnom gradu, a u sklopu Međunarodne godine osnovnih nauka za održivi razvoj, koja se tokom čitave 2022. godine obeležava širom sveta.

Da u odgovaranju na izazove sa kojima se svet danas suočava deo rešenja može i treba da bude i biznis sektor, pokazuje primer kompanije L’Oréal, koja je na poziv organizatora uzela učešće na konferenciji, kroz predstavljanje najtalentovanijih mladih naučnica nagrađenih stipendijama  L’Oréal – UNESCO „Za žene u nauci“ i izložbu posvećenu globalnom programu održivog razvoja „L’Oréal  za budućnost“. U poster sekciji zvaničnog dela konferencijskog programa, devet mladih naučnica iz Srbije, stipendistkinja nacionalnog programa L’Oréal – UNESCO „Za žene u nauci(L’Oréal – UNESCO For Women in Science), predstavile su svoja značajna naučna istraživanja. Ovaj program širom sveta nagrađuje izvanredne žene istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva, a u Srbiji se sprovodi od 2010. godine, u partnerstvu L’Oréal-a Balkan, Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-m i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Veliko nam je zadovoljstvo što smo u prilici da budemo deo konferencije koja u fokus stavlja nauku i održivi razvoj, vrednosti koje su u kompaniji L’Oréal duboko utkane u svaku poru poslovanja. Ponosni smo na naše stipendistkinje koje su imale priliku da na ovom izuzetnom događaju predstave svoja naučna istraživanja kojima doprinose stvaranju bolje budućnosti za sve nas.“ – rekla je Sanja Burg, direktorka korporativnih komunikacija u kompaniji L’Oréal Balkan.

Na izložbi posvećenoj globalnom programu L’Oréal za budućnost (L’Oréal for the Future), kompanija je predstavila svoju politiku održivog razvoja i strateške ciljeve na ovom polju do 2030. godine. Ovi ciljevi podrazumevaju transformaciju celokupnog poslovanja  i pogled na to kakva bi vizija, svrha i odgovornosti kompanije trebalo da budu, da se suoči sa izazovima sa kojima se svet suočava.

„Drago nam je da smo pozvani da u okviru ovako važne konferencije predstavimo primer transformacije biznisa u skladu sa poštovanjem koncepta „granica rasta“ zasnovanom na nauci  i naučnim istraživanjima. Imamo jasne ciljeve u pogledu smanjenja našeg uticaja na klimu, vode, resurse i biodiverzitet u svim zemljama u kojima imamo proizvodnju, administrativne kancelarije, skladišta ili distributivne centre. Pored toga, našim potrošačima pružamo mogućnost da pri korišćenju kozmetičkih proizvoda biraju odgovorno, dok je važan deo naših napora usmeren na osetljive zajednice kojima pomoć pružamo kroz za to posebno namenjene fondove“ istakla je Ana Panajotović, rukovodilac programa L’Oréal za budućnost za Adria-Balkan region.

Svetska konferencija o osnovnim naukama i održivom razvoju okupila je više od 60 naučnika iz celog sveta, koji su predstavili napredna osnovna istraživanja u matematici, fizici, hemiji i biologiji, veze osnovnih nauka sa drugim naukama, inovacijama i održivim razvojem.

Organizatori konferencije su Unesko, Svetska akademija umetnosti i nauke, Srpska akademija nauka i umetnosti, Rimski klub, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Svetski univerzitetski konzorcijum, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i Savez ekonomista Srbije.

E2 portal