NESTLE U BORBI ZA SMANJENJE PLASTIČNOG OTPADA

Kompanija Nestle je krenula u misiju smanjenja plastičnog otpada. Ove nedelje su objavili da prestaju da koriste plastične slamke za svoje proizvode, kao i da će se fokusirati na pravljenje biorazgradivih flašica za vodu.

Uz ostale ekološke grupe širom sveta, koje se zalažu za alternativu plastici za jednokratnu upotrebu, Nestle kaže da su ove promene deo kampanje da sva njihova ambalaže može ponovo da se koristi ili reciklira do 2025.godine.

Početkom sledećeg meseca, kompanija će početi da koristi različite materijale, kao što je papir, a takođe će zameniti plastične slamke inovativnim dizajnom, kako bi se smanjila količina otpada.

U svom saopštenju, rekli su da izazov u smanjenju plastičnog otpada treba da utiče na svakoga, a oni su predani da istraju na tom putu. Ukupno 4200 njihovih objekata su posvećeni uklanjanju plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu koji se ne mogu reciklirati, i zameniće te predmete, novim, biorazgradivim materijalima.

E2 portal   (Reuters)