NORVEŠKA SE UKLJUČUJE U GRADNJU VETROELEKTRANA U SRBIJI

Norveška kompanija NBT, koja investira u vetroelektrane velike snage, postala je partner preduzeća WV International u razvijanju projekata vetroelektrana u Srbiji ukupne snage 800 MW.

U zajedničkom saopštenju dve kompanije navodi se da će NBT, čije je sedište u Oslu, na srpskom tržištu nastupati pod imenom WV-NBT Srbija.

– Budući da stalno razmatra prilike za projekte na tržištima u razvoju, NBT je prepoznao Srbiju kao pouzdano okruženje za zelenu energiju i odlučio da udruži snage sa kompanijom WV Internešenal kako bi zajednički realizovali portfolio projekata – navodi se u saopštenju.

Cilj je da se do 2026. godine pusti u rad 800 MW vetroelektrana, a prvih 168 MW će biti na mreži već 2023.

– WV International i NBT će razviti i izgraditi vetroelektrane u skladu sa međunarodnim standardima koji odgovaraju zahtevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Ekvatorskim principima – dodaje se.

Vetroelektrane će značajno doprineti privrednom razvoju, doneti značajne poreske prihode, obezbediti do dve hiljade radnih mesta tokom izgradnje i imati trajan ekonomski uticaj čak i nakon završetka izgradnje.

– Takođe, ovi projekti će značajno povećati udeo obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji električne energije u Srbiji, što je jedan od najvažnijih ciljeva energetskog sektora Srbije – navodi se u saopštenju.

Preduzeće WV Internationall, koje je ranije poslovalo pod imenom Vindvižen (Windvision), započelo je 2010. godine rad na projektima vetroelektrana u Srbiji.

Projekti su sada u naprednoj razvojnoj fazi i spremni su za realizaciju pod transparentnim, konkurentnim i adekvatnim tržišnim uslovima, koje će najavljeni sistem aukcija omogućiti.

WV International posluje u oblasti obnovljivih izvora energije skoro 20 godina i prisutan je u osam zemalja: Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Španiji, Maroku, Srbiji, Senegalu i Tunisu. Uspešno je realizovao preko 200 MW projekata vetroelektrana u Belgiji i Francuskoj, ishodovao dozvole za preko 800 MW, a zapošljava više od 50 ljudi.

NBT razvija projekte vetroparkova i upravlja ovim elektranama na tržištima u razvoju. Kompanija je osnovana 2004. godine, a najaktivnija je u Kini i Ukrajini.

E2 portal   (eKapija)