NOVE MERE ZA ZAŠTITU KLIME U BEČU

Grad Beč na svom putu postizanja klimatske neutralnosti nastavlja sa širenjem fotonaponskih sistema na zgradama u svom vlasništvu, a nova solarna ofanziva kreće na krovovima zdravstvenih, socijalnih i sportskih objekata.

Gradska energetska kompanija Wien Energie, ujedno i najveći operater solarne energije u Austriji, do kraja 2022. godine na većini navedenih zgrada instaliraće solarne elektrane ukupne snage 8 MW.

Na krovu centra za hitnu medicinsku službu postaviće se ukupno 116 solarnih panela, koji će godišnje proizvoditi 30.300 kWh električne energije i tako pokriti trećinu njegovih potreba. Takođe, nova solarna elektrana će na godišnjem nivou uštedeti 11 tona emisija ugljen-dioksida.

Potencijal za mobilnost i energetsku efikasnost
Osim širenja fotonaponskih sistema, donose se mere za dalju zaštitu klime. Na primer, u zdravstvenom sektoru se takođe razmatra mogućnost postavljanja novih punionica za električna vozila, i razvijaju se mere za dalju dekarbonizaciju snabdevanja toplotnom energijom za grejanje i hlađenje. Posebna pažnja se posvećuje povećanju energetske efikasnosti zdravstvenih ustanova.

50 mera za Beč bez CO2
Sve dogovorene mere direktno doprinose bečkom cilju za postizanje klimatske neutralnosti. Početkom godine je predstavljen paket mera za zaštitu klime, koji uključuje nove projekte u širokom rasponu od uvođenja električnih autobusa i autobusa na pogon vodonika, do smanjenja nastanka otpada i širenja obnovljivih izvora energije.

Ali, glavni cilj bečkog klimatskog modela je umrežavanje proizvodnje električne energije, grejanja, javnog prevoza i upravljanja otpadom. Kompanija Wien Energie će u širenje obnovljivih izvora energije do 2030. godine uložiti čak 1,2 milijarde eura, uključujući izgradnju novih fotonaponskih sistema na ukupnoj površini koja odgovara veličini 600 fudbalskih terena.

E2 portal   (Ekovjesnik)