NOVI SAD TRAŽI FIRMU ZA IZRADU PLANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Agencija za energetiku doo Novi Sad objavila je tender za izradu Programa energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2025-2027. godine i Plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2025. godinu. Vrednost posla procenjena je na 4,2 miliona dinara.

Program energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2025-2027. treba, između ostalog da sadrži planirani cilj ušteda energije, pregled i procenu godišnjih energetskih potreba Grada Novog Sada, uključujući i ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač i zgrade koje koristi, kao i procenu energetskih svojstava objekata, kao i plan aktivnosti radi sprovođenja mera energetske efikasnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije.

Plan energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2025. godinu, koji detaljnije razrađuje mere energetske efikasnosti i aktivnosti za njihovo sprovođenje iz Programa energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2025-2027. godine mora da sadrži mere energetske efikasnosti i aktivnosti kojima se ostvaruje efikasno korišćenje energije, nosioce i rokove za sprovođenje planiranih aktivnosti, očekivane rezultate za svaku od mera, odnosno aktivnosti i finansijske instrumente (izvore i način obezbeđivanja) predviđene za sprovođenje planiranih mera.

Rok za prijavu na tender je 8. april.

E2 portal (eKapija)