OČEKUJE SE DEFICIT AUTOMOBILSKIH GUMA

Nova melodija zvučnog alarma odzvanja Evropom. Nakon što smo se naslušali uzbunjujućih zvona usled nestašica poluprovodnika, aluminijuma, čelika, magnezijuma, osnovnih sirovina za proizvodnju AdBluea, i naposletku kablova koji se koriste u montaži vozila, sada imamo i najavu nove drame. Vest za glavobolju je preneo nemački Spiegel.

Koren je naravno opet identičan, i odnosi se na nedaću koja je snašla i dodatno opteretila svet. Naime, usled poteškoća u nabavci čađi (ugljenično crnog – kako ga anglosaksonci oslovljavaju), Starom kontinentu preti nestašica pneumatika.

Izbijanje rata u Ukrajini je indirektno dovelo i do ovog problema jer je poslužilo zapadnim saveznicima kao opravdanje i temelj za jačanje zida sankcija prema Ruskoj Federaciji, a kako je čađ dobijena preradom fosilnih goriva, biva jasnije i gde je skriven koren ove nove bojazni.

Dakle, čađ ili garež je jedna od vitalnih sirovina u mnogim industrijskim granama, a za našu priču je bitna jer igra ulogu u proizvodnji akumulatora, baterija i automobilskih guma. Možemo da pomenemo i širok spektar kozmetičkih proizvoda gde je bitno uključiti garež u proizvodni ciklus.

Ispostavlja se da je oko 60% čađi koje konzumira privreda Nemačke, poreklom iz Ruske Federacije. Kako trgovinska razmena i privredna saradnja između dve zemlje polako zamiru u svetlu razvoja događaja koji nikom sreću nisu doneli, tako i isporuke ove sirovine bivaju isprekidane, dok se jednovremeno dostupne zalihe tanje. To što u priču mogu da uskoče i sa snabdevanjem Nemačke i ostalih zapadnih zemalja mogu da nastave Kina, Indija i Saudijska Arabija, teško da će ikome doneti pravi spokoj jer je za adekvatno prilagođavanje u lancu nabavke, potrebno utrošiti oko godinu dana (koje niko u savremenoj ekonomiji nema na raspolaganju).

Cenjena germanska publikacija stoga očekuje da se na tržištu ispolji nedostatak guma, pre svega zbog deficita ugljenika u pomenutoj formi, što će se osetiti već u narednih nekoliko meseci. O tome, posebno, svedoče izveštaji da evropski proizvođači guma smanjuju svoje proizvodne planove za 2022. godinu.

Nade ipak ima, a ogleda se u prestnku konflikta i ponovnom uspostavljanju ciklusa uvoza prerađene nafte i gasa, odakle kako rekosmo i potične garež.

E2 portal (AutoRepublika)