ODRŽIVI BREND ODEĆE SHEEP INC. DODELJUJE SVAKOM KUPCU OVCU

U nastojanju da utiču na povećanje svesti potrošača o komplikovanom procesu nabavke materijala i proizvodnje svakog komada odeće, vlasnici brenda Sheep Inc., Edzard van der Wyck i Michael Wessely, pokušali su da približe čitav proces potrošačima, svodeći ga na lični nivo.

Kupovinom odeće brenda, unutar svakog komada nalazi se NFC tag (near field communication), čijim se skeniranjem kupcu dodeljuje sopstvena ovca, njene GPS kordinate, kao i obaveštenja o novim dešavanjima vezanih za nju. Kupac ima priliku da imenuje svoju „usvojenu“ ovcu, da dobija obaveštenja poput toga da li je njegova ovca dobila jagnje, kao i mogućnost gledanja live prenosa farme.

Zajedničkim stavom dvojice prijatelja da modni svet čini velike propuste u vidu održivosti i negativnih uticaja na planetu, nastaje brend koji daje novi održivi primer celoj industriji. 

U naporima za potpunom transparentnošću, Sheep Inc. želeo je da njegovi kupci imaju svest o tome odakle potiču sirovine, podatake o njihovim proizvođačima, i počinje sa informacijama još u fazi farme.

Osim što je brend odeće sa negativnom emisijom ugljenika, Sheep Inc. ima za cilj da stvori kvalitetne komade koji će omogućiti kupcima dugogodišnje nošenje istih.

E2 portal