ODRŽIVI GRADOVI – RIGA

Riga je jedna od prvih prestonica, koja je još 2008.godine potpisala sporazum o saradnji gradova u realizaciji brojnih projekata energetske efikasnosti. Grad je uveo brojne inovativne, ekološke tehnologije koje doprinose kvalitetnijem životu građana.

Čelnici grada su za cilj postavili dobijanje statusa „pametnog grada“. Jedna od inicijativa neophodnih za dobijanje statusa „pametnog grada“ je „Održivi energetski akcioni plan 2014-2020.godine.“ Ovaj plan je razvijen i uključivao je smanjenje emisije CO2 za 60% do 2020.godine, što je i ispunjeno kroz razvoj održive energije i održivog transportnog sistema.

Još 2010.godine su za cilj postavili smanjenje emisije CO2 za 20% do 2020.godine, međutim, već krajem 2011.godine, smanjenje emisije CO2 je dostiglo 50%, što je dovelo do toga da grad u međuvremenu postavi mnogo ambicioznije ciljeve u skladu sa potencijalom u oblasti unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Grad je realizovao razne međunarodne projekte za pomoć u smanjenju nivoa ugljenika. Među projektima su: Zelena IT mreža Evrope, koja podstiče korišćenje ICT kao način da se smanji emisija ugljenika, Održivi projekat mobilnosti, koji promoviše promene u saobraćajnoj politici i Strategija energetske efikasnosti i prostornog planiranja, koja se fokusira na planiranju energije svake pojedinačne opštine.

Riga nastoji da uči od drugih gradova o praktičnim metodama, koje će pomoći da se grad prilagodi i ubrza inicijative niske emisije ugljenika. Pokazali su veliku zainteresovanost za solarne panele i način kako ih njeni partnerski gradovi koriste i imaju benefite od toga. Takođe su zainteresovani za povezivanje gradskih menadžera, da bi bolje razumeli integraciju pametnih urbanih rešenja u postojeću infrastrukturu.

E2 portal