OSMIŠLJEN DRVENI POD KOJI GENERIŠE ELEKTRIČNU ENERGIJU

Energija je svuda oko nas. Podsetimo se i onoga što smo učili u školi da se energija ne može uništiti niti stvoriti već samo prelazi iz jednog oblika u drugi, pa to trebamo i iskoristiti. Istraživači i naučnici nas zato konstantno iznenađuju sa novim projektima na ovu temu. Najnovije istraživanje dolazi iz Švajcarske gde je osmišljen sunđerasti drveni pod koji kada se po njemu hoda proizvodi električnu energiju. Materijal koristi piezoelektrični efekat, što zapravo predstavlja pojavu električnog naboja na njegovoj površini. Kako se materijal sabija pod mehaničkim naprezanjem, pozitivno i negativno naelektrisanje odvaja se na suprotnim površinama, stvarajući napon kada dođe do njihovog spajanja.

Primer su pametne pločice britanske kompanije Pavegen koja je još pre desetak godina osmislila podnu oblogu koja kinetičku energiju koja se stvara hodanjem pretvara u elektrićnu. Energija se možete generisati od koraka dok ljudi hodaju po njima. Ovaj je princip primenjen na pločnicima ove kompanije i fudbalskim terenima koji sami napajaju osvetljenje koje koriste. Postoje međutim i podovi koji prikupljaju energiju ali koriste triboelektrični efekat. Ovde se električna energija stvara trenjem dok se nanovlakna trljaju.
Naučnici sa ETH Zurich i EMPA su najnovije istraživanje sproveli koristeći piezoelektrični efekat kod građevinskog materijala – drveta koje nije dovoljno fleksibilno da proizvede puno električne energije. Shodno tome tim se pozabavio problemom i razvio način da ovo poboljša. Krenulo se od delignifikacije odnosno uklanjanja lignina koji deluju kao potporne strukture u ćelijama biljaka i čine ih čvrstim i jakim. Uklanjanjem nekih od ovih polimera drvo postaje znatno sunđerastije pa se lako može stisnuti, a zatim vratiti u svoj izvorni oblik kada pritisak spadne.

Rađena su dva testa. U prvom je tim drvo natopio u vodonik-peroksid i sirćetnu kiselinu. U drugom je korišćena gljiva Ganoderma applanatum, koja dovodi do toga da lignin u drvetu istruli. U obe varijante dobijeno je sunđerasto drvo koje je testirano u laboratoriji. Prvo je testiran materijal kockastog oblika dimenzija oko 1,5cm tretiran „hemijskom“ smešom. Generisao je oko 0,63V, što bi moglo da napaja mali senzor i bio je stabilan tokom 600 ciklusa. Sastavljanjem 30 ovih kocki u blok i pritiskanjem sa težinom odrasle osobe, bilo je dovoljno da zasvetli LCD. Nakon toga testirano je drvo tretirano gljivama koje je imalo je još bolji učinak. Kocka iste veličine proizvela je maksimalni napon od 0,87V. Pored ovoga druga varijanta je i ekološki prihvatljivija.

Studija sugeriše da bi ovakav „generator „napravljen od drvenih sunđera mogao biti koristan i kao podni materijal za prikupljanje energije ali i u formi senzora koji se mogu nositi.

E2 portal   (Građevinarstvo)