OSLO JE PRVI GRAD KOJI JE USVOJIO KLIMATSKI BUDŽET

Oslo je 2016. postao prvi grad na svetu koji je usvojio klimatski budžet. Očekuje se da će norveška prestonica proširiti koncept tako da uključi indirektne emisije gasova staklene bašte, u čemu bi opet bili prvi, piše Majkl Šenk, direktor angažmana u „Carbon Neutral Cities Alliance“.

Klimatski budžet je prilično jednostavan koncept. Osnovna ideja budžeta Osla je da primorava celu gradsku vladu da se fokusira na to gde mogu da smanje emisije štetnih gasova.

Ali pored osnovne ideje o klimatskom budžetiranju i koristi koje proizilaze iz toga što se svako gradsko odeljenje i agencija pridržava ove strategije smanjenja emisija, koje su dodatne koristi koje dolaze od koordinacije između i iznad gradskih silosa na ovaj način?

I, da li se zbog toga menja gradska kultura? Da, ispostavilo se da se gradska kultura menja i to na bolje.

Kada morate da pokrenete svaki novi predlog preko kancelarije za klimu, kao što grad Oslo zahteva, postoji niz drugih prednosti koje proizilaze iz te reorganizacije i pojednostavljenog toka posla.

Prvo, postoje nove efikasnosti. Sa kancelarijom za klimu sa dobrim osobljem, druga odeljenja i agencije mogu se osloniti, pozajmiti ili ugovoriti ovu ekspertizu, tako da kancelarije koje nisu za klimu ne moraju da zapošljavaju ili zapošljavaju osoblje na ovaj način.

To su značajne uštede za grad. Pored toga, gradska organizacija, kao celina, postaje efikasnija mašina s obzirom na povećanu koordinaciju i komunikaciju u svim agencijama. A, pošto klimatska akcija sa sobom donosi toliko socio-ekonomskih i zdravstvenih zajedničkih koristi, koja zatim dotiče i utiče na svaki aspekt gradskog programiranja, ona uspostavlja ciklus pozitivnog pojačanja u celoj organizaciji.

Drugo, postoje nove veštine i kompetencije. Kancelarija za klimu u Oslu je obavezna da uspostavi vezu sa svakim drugim gradskim odeljenjem ili agencijom i na svakom novom predlogu, tako da osoblje za klimu brzo nauči različite i različite kulture, kapacitete, jezike i pristupe svojstvene drugim gradskim kancelarijama. Ta kriva učenja i kompetencije koje iz toga proizilaze nisu samo dobre za životopis i profesionalni razvoj gradskog osoblja, već je to i pobeda za grad.

Kancelarije koje se ne bave klimom dobijaju priliku da uče kada vide kako politike i programi njihovog odeljenja utiču na planetu i važne i kreativne načine da se ti projekti podese tako da emituju manje. 

Agencija za unapređenje i razvoj u Oslu, koja se ranije fokusirala uglavnom na cenu i kvalitet, i sprečavanje eksploatacije radnika i utaje poreza pri kupovini dobara i usluga, mora da obrati pažnju na ekološke kriterijume. Kao rezultat toga, svi opštinski građevinski projekti, velika većina vozila u vlasništvu grada i isporuke koje se vrše u gradu su nulte emisije.

Treće, tu su nove misije i modeli. U Oslu se do ove godine klimatski budžet prvenstveno fokusirao na direktne emisije. Novi budžet za 2024. jeste prvi koji sistematski uključuje indirektne emisije. Isto važi i za energiju sa merama proizvodnje, potrošnje i efikasnosti. To znači da se parametri za ono što je uključeno u opšti proces budžetiranja za klimu u Oslu značajno proširuju.

Na primer, stolovi ili kancelarijski nameštaj u gradskim centrima i školama za starije osobe postaju deo procesa budžetiranja za klimu jer su se gasovi staklene bašte emitovali prilikom njihove proizvodnje. Zalihe betona i čelika na gradilištima pod upravom grada na sličan način postaju deo procesa budžetiranja s obzirom na emisije u izgrađenom okruženju. Ove indirektne emisije su od suštinskog značaja za proces budžetiranja za klimu kao i direktne emisije zbog količine ugljenika. Samo izgrađeno okruženje, na primer, generiše 40% godišnje globalne emisije CO2.

Važno je napomenuti da su ove efikasnosti, nadležnosti i misije u prednosti kada grad ima snažan, jasan mandat za smanjenje emisija koji dolazi sa vrha i koji je usvojila gradska vlast. To je od suštinskog značaja za obezbeđivanje posvećenosti svih agencija ovom poslu, tako da kancelarija za klimu, kroz koju sve mora da teče, ima agenciju i ovlašćenja koja su joj potrebna da efikasno obavlja svoj posao u gradskim odeljenjima.

U budućnosti, kako ovi klimatski budžeti nastavljaju da se poboljšavaju, prilagođavaju i usavršavaju, sav ovaj rad ima potencijal da uvede novi oblik gradske uprave gde postoji besprekorni radni odnos između odeljenja, što će značiti više efikasnosti i zajedničkih koristi.

E2 portal (Euractiv)