OVE GODINE DRUGI KRUG AUKCIJA ZA NOVIH 400MW IZ OIE

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je juče u Londonu, na panelu posvećenom ulaganjima privatnog sektora u obnovljive izvore energije, u okviru Investicionog foruma za Zapadni Balkan, da će se ove godine organizovati drugi krug aukcija za novih 400 MW kapaciteta iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Đedović Handanović je navela da će trogodišnji plan aukcija za period od 2023. do 2025. godine, koji je donet prošle godine, obezbediti najmanje 1.300 MW novih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije kroz privatne investicije, posredstvom aukcija i dodele tržišnih premija.

Kroz prvi trogodišnji plan fokusirali smo se na velike investicije, jer samo na taj način možemo da napredujemo brže u procesu energetske tranzicije. Sledeći krug aukcija planiramo u ovoj godini i na njemu će biti ponuđen kapacitet od najmanje 400 MW za solarne i vetroelektrane, rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je podsetila na to da postoji interesovanje investitora za ulaganja u obnovljive izvore energije, ali da je neophodno obezbediti ravnotežu između dva podjednako važna interesa – novih investicija i sigurnosti snabdevanja.

Ona je napomenula da je izmenama regulative u prošloj godini predviđena odgovornost investitora u pogledu balansne odgovornosti.

Tražimo bankarske garancije za priključenje, a u slučaju da sistem ne može da integriše sve projekte u sistem za koji su podneti zahtevi za priključenje, investitor ima različite opcije da obezbedi dodatni kapacitet za balansiranje, kao što su baterijska skladista, ukazala je ona.

Đedović Handanović je istakla da je Srbija prva zemlja u regionu koja je uspostavila unutardnevno tržište električne energije, kao i da je zajedno sa Slovenijom osnovana regionalna berza električne energije i da očekuje da joj se pridruži i Mađarska.

Prema njenim rečima, Srbija je prva zemlja u regionu Zapadnog Balkana u kojoj su izgrađena dva potpuno komercijalna projekta iz sektora obnovljivih izvora energije.

Ministarka je dodala da je to pokazatelj da je Srbija izmenama regulative u sektoru zelene energije dala predvidivost i sigurnost investitorima, što je jako važno.

Ona je podsetila na to da u poslednjih deset godina Srbija ima stabilan rast stranih direktnih investicija, izuzev kovid godine.

Sa novim investitorima raste i potrošnja električne energije i osim proizvodnih kapaciteta radimo i na jačanju naše mreže, i prenosnog i distributivnog sistema, koji su neophodni preduslovi za privredni razvoj i dalju industrijalizaciju, rekla je ona.

Đedović Handanović je ukazala na to da je Energetska zajednica prepoznala Srbiju kao lidera u reformama u energetici u prethodnoj godini u regionu, što pokazuje da smo na dobrom putu.

Naša ambicija je da dalje unapređujemo zakonodavni okvir, što pored izmene Zakona o energetici uključuje i usvajanje već pripremljenih strateških dokumenata u ovoj godini, integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije za period do 2030.  godine, sa vizijom do 2050. godine, i nove strategije razvoja energetike, poručila je Đedović Handanović.

E2 portal