PALATA SRBIJA ĆE POSTATI ENERGETSKI EFIKASNA

UNDP Srbija raspisao je tender za Studiju izvodljivosti energetske efikasnosti obnove zgrade SIV 1, odnosno Palate Srbija u Beogradu.

Rok za prijavu je 22. decembar.

Pripreme za energetsku sanaciju zgrada centralne vlasti počele su u maju prošle godine. Tada je najavljeno da će za dve najkompleksnije zgrade, „Palata Srbija“ i „SIV 3“, biti izvršena i istraživanja geotermalnog potencijala koja će dati preciznu sliku mogućnosti primene geotermalne energije za grejanje i hlađenje ovih objekata. Takođe, za ove zgrade biće izrađene i detaljne studije izvodljivosti u skladu sa propisima o upravljanju kapitalnim projektim, saopštio je UNDP.

Tokom februara ove godine utvrđeno je da se na lokaciji Palate Srbija nalazi geotermalni resurs koji može da zadovolji značajan deo energetskih potreba te zgrade. Finansijska isplativost tog potencijala biće utvrđena kroz izradu Studije izvodljivosti, saopšteno je tada.

Očekivani rezultati programa „Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti“ vrednog 40 miliona EUR su smanjenje potrošnje primarne energije u saniranim zgradama za oko 30%, smanjenje emisije CO2 za oko 20%, poboljšanje uslova rada, poboljšanje bezbednosti na radu i oko 29% uštede u operativnim troškovima za energiju. Pored toga, program treba da doprinese zaštiti i očuvanju objekata kulturne baštine.

E2 portal (eKapija)