POKRENUTE AUKCIJE ZA DODELU TRŽIŠNIH PREMIJA ZA OIE

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike pokrenuli su aukcije za dodelu tržišnih premija za obnovljive izvore energije – vetroelektrane (400MW) i solarne elektrane (50MW). Prijave će se podnositi preko portala OIE aukcije tokom narednih 60 dana, odnosno do polovine avgusta, navodi se na sajtu Ministarstva.

Kako je istakla ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, ovo su najveće aukcije koje se odjednom sprovede u regionu Zapadnog Balkana, a uspešnom realizacijom aukcija, Elektroprivreda Srbije će prihodovati više od 3 mil EUR na godišnjem nivou.

Prema njenim rečima, postupak aukcija je digitalizovan, što obezbeđuje brzo, efikasno i transparentno sprovođenje procesa koji će za rezultat imati 450 novih zelenih megavata za privredu i građane u elektroenergetskom sistemu Srbije.

– Sprovodimo ih u skladu sa najboljom evropskom i svetskom praksom i prelazimo na tržišne premije, koje omogućavaju bolje upravljanje troškovima i sveobuhvatnu veću korist za naš energetski sistem. Ovim ćemo podstaći priliv direktnih stranih investicija, rast BDP-a, razvoj građevinske industrije, potencijalno smanjenje troškova električne energije i sigurnije snabdevanje naše privrede i građana. Svesni smo neophodnosti prelaska na čistije izvore energije i odgovorno radimo na preduzimanju mera za dekarbonizaciju našeg energetskog sektora. Verujem da su prve aukcije za 450 MW iz OIE jasan pokazatelj naše opredeljenosti za čistiju i zdraviju energetiku – poručila je ministarka Đedović.

Ministarka je takođe navela da se očekuje i aktivno učešće Elektroprivrede Srbije u ovom procesu zarad sigurnije snabdevenosti građana i privrede.

– Procenjuje se da će uspešnom realizacijom aukcija, Elektroprivreda Srbije prihodovati više od 3 mil EUR na godišnjem nivou, uzimajući u obzir relevantne tržišne cene – navela je Đedović.

Tržišna premija je podsticaj za proizvodnju električne energije kojom država štiti proizvođača od promene tržišnih cena u odnosu na cenu koju proizvođač ponudi na aukciji tako što isplaćuje razliku između ponuđene cene na aukciji i tržišne cene. Ako tržišne cene budu veće od ponuđene cene proizvođača na aukciji, proizvođač će razliku platiti državi. Referentna tržišna cena za obračun tržišne premije je cena električne energije na srpskoj berzi (SEEPEX).

Maksimalnu cenu koju proizvođač OIE može ponuditi na aukciji definiše Vlada i ona iznosi 105 evra po megavat-satu za vetroelektrane, odnosno 90 evra po megavat-satu za solarne elektrane. Prednost za dobijanje podsticaja će imati oni investitori koji ponude najnižu cenu u odnosu na maksimalnu definisanu. Time se očekuje ostvarenje smanjenja troškova električne energije.

Ovo su ujedno i prve aukcije u okviru Trogodišnjeg plana sistema podsticaja, koji predviđa dodelu tržišnih premija za 1.300 MW za proizvođače iz obnovljivih izvora energije u naredne tri godine.

Tehničku pomoć za razvoj pravnog i regulatornog okvira za sprovođenje aukcija pruža Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz finansijsku podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i akcionara EBRD-a.

Na sajtu oieaukcije.mre.gov.rs navedeni su uputstvo i javni poziv za prijave na aukcije, a ukoliko zainteresovani imaju nedoumice u vezi sa prijavom, na njih će odgovoriti Komisija za sprovođenje aukcija. Prijave će se podnositi preko portala OIE aukcije tokom narednih 60 dana, odnosno do polovine avgusta tekuće godine.

Sprovođenju aukcija prethodilo je usvajanje izmena Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE) i pratećih podzakonskih akata kojima su stvoreni uslovi za bržu integraciju novih kapaciteta iz OIE u elektroenergetski sistem Srbije, uz očuvanje pouzdanosti i stabilnosti rada sistema i aktivno učešće EMS-a i EPS-a, podseća Ministarstvo rudarstva i energetike.

E2 portal