POTVRĐEN DOGOVOR O KLIMATSKOJ NEUTRALNOSTI DO 2050.GODINE

Evropski parlament je sa 442 glasa za, 203 protiv i 51 suzdržanih, podržao Evropski zakon o klimi, neslužbeno dogovoren sa državama članicama u aprilu, čime se politička predanost Evropskog zelenog plana klimatskoj neutralnosti EU do 2050. pretvara u obavezu.

Evopskim građanima i kompanijama pruža se pravna sigurnost i predvidljivost koje su im potrebne za planiranje tog prelaza, a nakon 2050. EU će nastojati da pređe na negativne emisije, navodi se u saopštenju Evropskog parlamenta.

Novim propisom EU-a o klimi povećava se cilj EU-a u pogledu smanjenja emisija gasova staklene bašte (GHG) do 2030. sa 40 % na najmanje 55 % u odnosu na nivo iz 1990.

Komisija će predložiti cilj za 2040. najkasnije šest meseci nakon prvog globalnog preispitivanja 2023. predviđenog Pariskim sporazumom. U skladu sa predlogom Parlamenta, Komisija će objaviti najveću procenjenu količinu gasova staklene bašte koju EU može da proizvodi do 2050., a da se pritom ne ugrožavaju obaveze EU u okviru Sporazuma. Taj takozvani „proračun GHG-a” biće jedan od kriterijuma za definisanje revidiranog cilja EU za 2040.

Komisija će do 30. septembra 2023. i svakih pet godina nakon toga oceniti zajednički napredak svih država članica EU, kao i doslednost nacionalnih mera, prema cilju EU da do 2050. postane klimatski neutralna.

E2 portal   (Ekovjesnik)