POŽAREVAC ULAŽE U EKOLOGIJU 512 MILIONA DINARA

Budžetski fond za zaštitu životne sredine u Požarevcu, u toku 2020. godine finananasiraće realizaciju 21 projekta, u ukupnom iznosu od 512 miliona dinara. Projekti su podeljeni u tri celine, a prva od njih je kontrola i upravljanje otpadnim vodama.

Njome su obuhvaćeni projekti vezani za gradnju fekalne kanalizacija na šest lokacija u Kostolcu. Najveći radovi obaviće se u naselju Kanal i u njih će biti uloženo 50 miliona dinara. Jedan projekat vezan je i za Požarevac i odnosi se na rekonstrukciju fekalne crpne stanice u Opštoj bolnici, što će koštati 18 miliona dinara.

Druga grupa projekata odnosi se na kontrolu i zaštitu površinskih i podzemnih voda. Obuhvata čišćenje i održavanje kišne kanalizacije i slivnika na više lokacija, ukupne vrednosti 20,4 miliona.

Takođe, obuhvata i održavanje i čišćenje Brežanskog kanala, u koje će se uložiti 7,6 miliona. U ovaj kanal, koji predstavlja vodotok drugog reda i uliva se u Veliku Moravu, ispušta se sva otpadna voda, jer Požarevac nema postrojenje za njihovo prečišćavanje, pa je njegovo redovno održavanje neophodno.

Treća oblast u koju će se uložiti sredstva ekološkog fonda jeste kontrola i zaštita prirode, za koju je u ovoj godini predviđen jedan projekat – uništavanje ambrozije, uz ulaganje pet milion dinara. Poslednju grupu čine projekti vezani za zaštitu vazduha, a ove godine to su radovi na širenju toplovodne mreže na deset lokacija u Požarevcu i u naselju Ćirikovac.

E2 portal   (Novosti)