POZITIVNI EFEKTI KORIŠĆENJA RECIKLOMATA U KRAGUJEVCU

JKP Šumadija Kragujevac u cilju unapređenja svojih usluga početkom jula postavilo je u ulici Kralja Petra I br. 22 Reciklomat – pametnu mašinu za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada (plastičnih flaša, limenki i staklene ambalaže). Da sugrađani pozitivno reaguju na postavljanje ovakve mašine i da su spremni da vrše primarnu selekciju ambalažnog otpada, govore i podaci o sakupljenim količinama tokom meseca avgusta, piše ikragujevac.com.

Evo prvih rezultata:

Reciklomat se prazni 3 – 4 puta dnevno
– U avgustu je sakupljeno 1325 komada staklene ambalaže (397,5 kg), 7576 komada plastične (PET) ambalaže (227,28 kg) i 7007 komada aluminijumski ambalaže – limenke (105,10 kg) što ukupno iznosi 15908 komada ili oko 730 kg ambalažnog otpada.
– Što se tiče težinske zastupljenosti najteža je staklena ambalaža (54,46%), zatim plastična (PET) ambalaža – 31,14% i limenke – 14,4%.
– Ako posmatramo komadnu zastupljenost naši sugrađani su najviše odlagali plastičnu (PET) ambalažu – 47,62%, zatim limenke – 44,05% i staklenu ambalažu 8,3%.
– Prosečna težina jednog komada staklene ambalaže je 300 gr, plastične 30 gr i limenki 15 gr.

Cilj postavljanja jedne ovakve mašine u Kragujevcu je da se sistemom nagrađivanja motivišu građani kako bi na pravilan način vršili primarnu selekciju i razvrstavanje ambalažnog otpada, tako što će za svaku predatu ambalažu dobijati 7,00 RSD po unetom ambalažnom predmetu koji se automatski upisuje putem čitača na personalizovane i nepersonalizovane eKG kartice.

Istovremeno, kompanija Globatel d.o.o, kao društveno odgovorna kompanija, omogućila je korisnicima usluga bonus od 3 gigabajta mobilnog interneta za uspešno povezivanje eKG kartice i Globatel mobilnog broja pozivom na *340* br. eKG kartice #, gde se automatski povezivanjem dobija 3GB mobilnog interneta, svaki sledeći 1,00 RSD eKG dopune od reciklaže automatski donosi novih 10 MB interneta, a na 100 RSD dobija se 1 GB.

E2 portal   (ikragujevac.com)