PRAVILNIM ODRŽAVANJEM DO ZDRAVIJEG VAZDUHA

Zagađenje vazduha moglo bi se u Beogradu smanjiti i do deset procenata kada bi vlasnici stanova, kuća i zgrada u deset centralnih gradskih opština Beograda bolje održavalo dimnjake, ložne uređaje i ložilo kvalitetnija goriva, procenjuju u komunalnom preduzeću Dimničar.

Ovo preduzeće na osnovu gradske Odluke o dimnačarskim uslugama pokriva oko 132.000 korisnika, odnosno domaćinstva – kuće i zgrade, kaže pomoćnik direktora Dragiša Anđelković, a van sistema je nekoliko desetina hiljada individualnih ložišta na teritorijama takozvanih prigradskih opština Beograda, gde je samim opštinama ostavljeno da odluče o ovakvim uslugama.

Na pitanje koliko bi se zagađenje smanjilo ako bi se bolje održavala ložišta i dimnjaci i ložilo kvalitetnije gorivo, Anđelković kaže da je to teško proceniti.

– Nekoliko procenata, ne verujem da bi prešlo 10% to smanjenje zagađenja, jer u pitanju je i svest ljudi, odnosno koliko se uopšte na to može uticati – kaže on i dodaje da su sistemska rešenja priključenje na daljinsko grejanje ili gasifikacija.

Dimničarstvo ima četiri aspekta, objašnjava Anđelković, a tu su zaštita od požara, zaštita životne sredine, zaštita zdravlja ljudi i ušteda energije.

Dodaje da je bitno prilikom izgradnje pravilno izabrati odnos dimenzija dimnjaka sa snagom ložnog uređaja i vrste energenta.

Tokom eksploatacije važno je dimnjake i ložne uređaje pripremiti van grejne sezone jer ako se dogodi problem u sezoni nema grejanja dok dimničari ne dođu, ističe on.

– Dimnjaci su u dosta lošem stanju, mnogi su naprsli, porozni, nije sjajno stanje a važna je i vrsta goriva, jer ima ljudi koji u nemaštini skupljanju kese, stari papir, gume, plastiku a to je najgore i za ložišni uređaj i za dimnjak i za zagađenje okoline – kaže Anđelković i dodaje da zagađenju doprinosi i ugalj lošeg kvaliteta.

On dodaje da i drvo pre loženja mora biti suvo jer sirovo drvo pravi smolu i zagađenje, a objašnjava da ga nekad korisnici sami natope vodom da duže traje.

– Za sada naša ingerencija takva da o svakoj neispravnosti na dimnjaku pišemo korisniku dimnjaka i građevinskoj inspekciji opštine na kojoj se nalazi objekat, a njihova je nadleženost hoće li zabraniti loženje ili tražiti sanaciju, promenu ložnog uređaja ili vrste goriva – kaže on i dodaje da takvih izveštaja bude 80 do 100 godišnje najčešće jer su dimnjaci porozni.

Komunalno preduzeće Dimničar kod individualnih ložišta može izmeriti imisiju – odnosno gasove koji iz ložnog uređaja stižu u dimnjak, a kako kaže Anđelković emisiju iz dimnjaka u vazduh – ne mere.

Kao jedan značajnih uzroka aerozagađenja u Srbiji se navode individualna ložišta kojih u našoj zemlji ima više od milion.

E2 portal   (Tanjug)