PROJEKAT IZGRADNJE VETROELEKTRANE KOSTOLAC KORAK BLIŽE REALIZACIJI

Projekat izgradnje vetroelektrane Kostolac najavljen krajem 2017. godine, sada je korak bliže realizaciji. JP Elektroprivreda Srbije, kao nosilac ove investicije, raspisalo je prvog dana nove godine javni poziv za nabavku usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za projekat izgradnje ovog budućeg vetroparka snage 66 MW na lokalitetu Kostolačkog basena.

Predmet nabavke su usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova, a zadatak koordinatora je, između ostalog, izrada plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i obaveza da sva lica na gradilištu budu upoznata sa tom planom.

Rok za podnošenje ponuda je 22. februar.

U tenderskoj dokumentaciji se ističe da je cilj projekta gradnje vetroelektrane Kostolac povećanje i diversifikacija energetskih resursa i pružanje doprinosa proizvodnji električne energije u Srbiji bez emisije štetnih gasova i negativnih uticaja na klimu.

Kako je navedeno, EPS je otpočeo realizaciju projekta izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Kostolačkog ugljenog basena, tačnije na prostoru zatvorenih površinskih kopova i odlagališta EPS-ovog ogranka TE-KO Kostolac.

Projekat gradnje finansira se iz sredstava kredita nemačke razvojne banke KfW sa kojom je, kao i iz sopstvenih sredstava EPS-a. Podsetimo, ugovor sa KfW vredan 80 mil EUR potpisan je u novembru 2017, a EPS se obevazeo da će uložiti još 15 mil EUR u gradnju svog prvog vetroparka.

EPS je u avgustu 2019. raspisao dva pretkvalifikaciona tendera koja su se odnosila na isporuku i ugradnju vetroagregata i elektroenergetske mreže buduće vetroelektrane, a drugi na projektovanje i gradnju internih saobraćajnica i priključaka na državne puteve, ali kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji poslednjeg javnog poziva raspisanog 1. januara ove godine, isporučilac vetrogeneratora još uvek nije izabran.

Tada je navedeno da je završena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Studija opravdanosti sa idejnim projektom za vetroelektranu Kostolac, kao i Idejno rešenje za interne saobraćajnice, a dobijena je i građevinska dozvola za većinu projekata.

Stubovi sa vetrogeneratorima trebalo bi da budu postavljeni na četiri lokacije – Klenovnik, Ćirikovac, Petka i Drmno. Visina stubova biće 117 metara, a poluprečnik elise 63 metra, tako da će ukupna visina vetrogeneratora biti 180 metara.

Svi vetroagregati će, precizirano je u dokumentaciji, biti povezani internim saobraćajnicama priključenim na državne i opštinske puteve, a njihova dužina biće oko 18 km.

E2 portal   (eKapija)