PRVI GRAD U ŠPANIJI DOBIO VERTIKALNU BAŠTU

U sklopu EU projekta URBAN GreenUP, na robnoj kući El Corte Inglés u španskom gradu Valjadolidu postavljena je zelena fasada. Tako je Valjadolid postao prvi španski grad sa vertikalnom baštom na jednoj velikoj zgradi.

Nova vertikalna bašta ima ukupnu površinu od preko 350 m2. Fasada je ozelenjena sa ciljem podsticaja biodiverziteta, poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja efekta toplotnih ostrva, ali i zbog podizanja atraktivnosti centra grada i stvaranja novih zelenih radnih mesta.

Vertikalna bašta sastoji se od preko 14.000 biljaka, sa gustinom od 40 biljaka po kvadratnom metru, a zalivanje i obezbeđivanje hranjivih sastojaka biljkama omogućuje automatizovani sistem čime se ostvaruju uštede resursa i smanjuje stvaranje otpada u skladu sa načelima kružne ekonomije. Nova zelena fasada jedna je od najuspelijih aktivnosti projekta URBAN GreenUP-a u Valjadolidu.

Naime, gusto sagrađeni centar grada sa uskim ulicama, oskudeva u zelenim površinama, zbog čega ozelenjene fasade ili vertikalne bašte predstavljaju odličnu alternativu. Međutim, njihovo postavljanje moguće je isključivo na većim površinama koje mogu da izdrže težinu vrta, što nije moguće na zgradama koje su zaštićene kao kulturna dobra.

E2 portal   (Ekovjesnik)