RAZMATRAĆE SE UVOĐENJE DEPOZITNOG SISTEMA ZA LIMENKE I PET AMBALAŽU

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović najavio je u subotu 5. januara, da bi u ovoj godini moglo da se razmatra uvođenje depozitnog sistema u Srbiji, kojim bi trebalo da bude regulisan povraćaj, odnosno odlaganje ambalaže i njeno zbrinjavanje.

– Trenutno se radi studija koja treba da pokaže koji model upravljanja otpadom, odnosno koji vid depozitne šeme, koja podrazumeva povraćaj novca za ambalažu, može biti primenjen u Srbiji – kazao je Radović agenciji Beta.

On je precizirao da će ta procena biti završena tokom ove godine, nakon čega se očekuje javna debata, a potom bi trebalo da usledi i usklađivanje pravilnika i zakona, kako bi se stvorili uslovi za uvođenje depozitne šeme.

– Uvođenje depozitnog sistema, najpre za limenke i pet ambalažu, trebalo bi da podstakne građane i privredu da ne odlažu više otpad u životnu sredinu – kazao je Radović.

Kako je dodao, deo studije treba da pokaže i na koji način će se finansirati depozitni sistem.

– Iskustva zemalja koje su primenila depozitnu šemu pokazala su rast stepena povraćaja ambalaže, pa je tako na primer Litvanija za dve godine sa 43% došla na 92% povraćaja ambalaže – kazao je Radović.

On smatra da treba podići svest građana o značaju takvog prikupljanja otpada, ali i pripremiti privredu na takav vid zbrinjavanja otpada koji postaje praksa u mnogim zemljama EU.

– Bilo kakva odluka u vezi sa depozitnim sistemom biće doneta u saradnji sa privredom, ali biće vođena nacionalnim interesima zaštite životne sredine – kazao je Radović.

E2 portal (Beta)